Wspólnota Opiekunek Dzięcięctwa Bożego

Erygowana przez Biskupa Opolskiego 30 grudnia 2018 Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego jest grupą modlitewną, formacyjną i apostolską zrzeszającą kobiety świeckie oraz konsekrowane, które łączy modlitwa i troska o rozwój duchowy młodego pokolenia, pragnienie dojrzewania we wspólnocie dla lepszego realizowania zadań duchowego macierzyństwa oraz gotowość angażowania się na rzecz wychowania religijnego młodego pokolenia i formacji duchowej w parafii.

Zadania wspólnoty:

- podjąć codzienną krótką modlitwę w intencji dzieci, wnuków oraz całego młodego pokolenia  i rodzin.
- podejmować nieustanną pracę nad sobą
- brać udział w dobrowolnych spotkaniach formacyjnych w klasztorach, które będą obejmować wspólne nabożeństwo oraz siostrzane spotkania jako okazje do dawania świadectwa i budowania więzi
- gorliwie realizować zadania wychowawcze w rodzinie i poza nią
- angażować się w parafii na rzecz duchowego  rozwoju, szczególnie w formację młodego pokolenia
- osobiście i wspólnotowo czcić Najświętsza Maryję Pannę, św. Jadwigę i św. Annę przez modlitwę za ich wstawiennictwem, troskę o wizerunki i pielgrzymowanie
- świadczyć wzajemną pomoc duchową członkiniom Wspólnoty

Deklaracje do odebrania kościołach lub zakrystiach…

Przyjęcie kandydatek do Wspólnoty  - 24 lipca, g. 19.00 / kościół św. Anny /.Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019