W Tobie, Święta Anno, mam nadzieję!

Korony dla Św. Anny

Figurka Św. Anny Samotrzeciej z sanktuarium w Oleśnie to XV wieczna  rzeźba drewniana, polichromowana, złocona i srebrzona, która powstała jako wotum wdzięczności za cudowne ocalenie oleśnianki  Anny (1444). Figurka ta stanowi największą świętość ziemi oleskiej, czego wyrazem jest wielowiekowy kult Babki Chrysta Pana, ruch pielgrzymkowy, kościół Św. Anny z placem odpustowym i wielka miłość oraz przywiązanie wiernych ziemi oleskiej do Św. Anny i do tego miejsca, które zrodziło się z miłości do niej.

Św. Anna w oleskim wizerunku przedstawiona jest jako „tronująca”; jej kolana są „tronem” Dzieciątka Jezus, a jej ramię jest oparciem dla Córki Maryi. Maryja – „nowa Ewa” podaje owoc „nowemu Adamowi” – Jezusowi, Bożemu Synowi. To jabłko nawiązuje do grzechu pierworodnego i zapowiada nasze odkupienie w Chrystusie. Anna stanowi tron dla tego wydarzenia, które można ująć w słowa: „oto wasz Zbawiciel – Jezus i Matka Zbawiciela – Maryja”, a Ona sama (Anna) jako ta trzecia: Święta Anna Samotrzecia. Dla mieszkańców Olesna Św. Anna jest prawdziwym skarbem,  nośnikiem najdroższych i najcenniejszych wartości, dlatego już kiedyś na głowy świętych postaci nałożono diademy. To znak poddania, hołdu, wierności.

Koronacja – uroczysty akt intronizacji, związany z przekazaniem mu insygniów władzy i nałożeniem ozdobnego nakrycia głowy w postaci korony. W kulturze europejskiej drobiazgowo rozbudowany obrządek sakramentalium, połączony najczęściej z liturgią mszalną. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 500 – lecia naszego sanktuarium. Z tej okazji Rada Miasta nadała najwyższe wyróżnienie honorowe  – Różę Olesna  Sanktuarium Św. Anny. Przed nami uroczystości odpustowe i ukoronowanie figurki Św. Anny Samotrzeć koronami biskupimi. Biskup opolski Andrzej Czaja, syn ziemi oleskiej, w imieniu nas i naszych przodków ukoronuje naszą figurkę koronami pozłacanymi i ozdobionymi perłami jako znak naszego umiłowania i zawierzenia Świętej Annie. 

Przybądźmy na uroczystości odpustowe i koronacyjne 26-29 lipca, aby wzorem naszych przodków wyśpiewać: Ja sobie wybrałem za obronę Babkę Chrysta Pana Świętą AnnęNa tej uroczystości trzeba być!Nowe okno...
Oferta programowa Radia Doxa

Zachęcamy do wysłuchania transmisji odpustu z sanktuarium św. Anny w Oleśnie.  Rozpocznie się ona w niedzielę, 28 lipca o godzinie 11.00. Wcześniej - od godziny 9 w naszym plenerowym studiu będziemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. 

Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm. Dostępny jest też player na telefony komórkowe z systemami iOS i Android (wystarczy wpisać hasło Doxa).Nowe okno...
Wspólnota Opiekunek Dzięcięctwa Bożego

W niedzielę 7 lipca w Opolskim Gościu Niedzielnym ukazał się obszerny wywiad z Biskupem Opolskim na ten temat. Regularnie informacje na temat wspólnoty pojawiają się też w Radiu Doxa. Również na deklaracjach wyłożonych w kościołach można dowiedzieć się więcej o Wspólnocie.. Deklaracje do odebrania kościołach lub zakrystiach…

 

Przyjęcie pierwszych kandydatek do Wspólnoty  - 26 lipca, g. 18.00 / kościół św. Anny /.Nowe okno...
NOWE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA NOWYCH ATRAKCYJNYCH WARUNKACH

OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA wygospodarowała 30 miejsc w nowym projekcie „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” przeznaczonych dla osób od nas, które chcą założyć działalność gospodarczą i uzyskać dotację w wysokości 27 tys. zł.

1. Z projektu może skorzystać każda osoba, która ukończyła 30 lat życia

2. Pozostaje bez stałego zatrudnienia (nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy) lub jest zatrudniona na umowę o pracę z minimalną pensją (2250 zł brutto) albo na umowie zlecenie lub umowie o dzieło lub jest rolnikiem do 2,5 ha przeliczeniowego, domownikiem rolnika bez ograniczeń, emerytem lub rencistą.

3. Zamieszkuje województwo opolskie

4. Przez rok wstecz nie prowadziła własnej firmy

 

W ramach projektu można uzyskać:

1. Bezzwrotną dotację w wysokości 27 tys. zł z przeznaczeniem na założenie własnej firmy

2. Wsparcie pomostowe w wysokości 1 tys. zł/miesięcznie przez 12 miesięcy (łącznie 12 tys. zł) z przeznaczeniem na utrzymanie firmy

3. Bezpłatne szkolenie z zakresu księgowości, prowadzenia firmy, prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego

4. Bezpłatne doradztwo z zakresu doradztwa zawodowego oraz biznesowego

WARUNEK: Firma musi być utrzymana przez jeden rok czasu od dnia podpisania umowy (przyznania dotacji w wysokości 27 tys. zł)

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie telefonicznie pod numer Cyprian Tkacz 695 522 855 do dnia 23 czerwca 2019 roku. Następnie wszystkie dokumenty zostaną wypełnione przez pracowników merytorycznych (nie trzeba będzie samemu wypełniać wniosku).Nowe okno...
Nasz Jubilat - Ks. Leon Nowak ( 60 r. Kapłaństwa )

Od 8 lat posługuje nam ks. Leon Nowak – mieszkając w domu rodzinnym w Leśnej. 

Po pięknym jubileuszu 80 r. urodzin zatrzymujemy się przy kolejnej jubileuszowej dacie – 60 r. Kapłaństwa Jest to okazja – aby przyjrzeć się drodze kapłańskiej naszego jubilata oraz podziękować Bogu za dar tego powołania kapłańskiego z naszej parafii ( obecnie najstarszy z naszych kapłanów ).

Ks. Leon NOWAK – ur. 05.04.1936 w Biskupicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. bpa. F. Jopa w Opolu. Jako wikary pracował w Głubczycach ( 1959 - 1960), Ozimku ( 1960 - 1963), Gliwicach – Sośnicy ( 1963 - 1967), w Otmuchowie ( 1967 - 1968) oraz  w Strzelcach Op. ( 1968 - 1969). W 1969 r. otrzymał nominację na proboszcza do nowo utworzonej parafii św. Rocha w Dąbrówce Górnej . W parafii zastał kościół bez okien, nie było plebanii...

Obecnie obok zadbanego kościoła jest plebania, dom katechetyczny, kaplica cmentarna... a ks. Leon od 2011 r. korzysta ze zdrowego klimatu, jaki mógł znaleźć tylko w domu rodzinnym i w miejscowości Leśna.Nowe okno...
Nasz Jubilat – Ks. Józef Mrocheń ( 50 r. Kapłaństwa )

Ks. mgr Józef Mrocheń – ur. się 28.08.1944 w Krasiejowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15.06.1969 z rąk ks. bpa Fr. Jopa. W latach 1969 – 73 pracuje jako wikary w Strzelcach Opolskich ( św. Wawrzyńca) a następnie w Opolu – Półwsi ( św. Michała ). Stamtąd na podstawie nominacji ks bpa A.Nossola z dnia 07.06.1979 zostaje mianowany proboszczem w Wysokiej.Ten okres był bardzo bogaty w wiele wydarzeń natury gospodarczej i duszpasterskiej. Zostały wymalowane kościoły – w Kolonii Ł. i w Wysokiej oraz w Wachowie, nowy wystrój wewnętrzny otrzymał kościół w Kolonii Ł. W tym okresie też „dotarła z Fatimy Matka Boża” do kościoła w Kolonii Ł. a na wieży kościoła w Wysokiej zawieszone zostały 4 nowe dzwony ( 1984 ). Uporządkowane zostało obejście kościoła w Wachowie, urządzony został parking przy kościele w Wysokiej. Wskrzeszona została do życia orkiestra parafialna, w której sam brał czynny udział grając na saksofonie.Czytaj wiecej...
Jubileusze

JUBILEUSZE – to wezwanie i zaproszenie do modlitwy. Niech te dni czerwcowe będą w najbliższym czasie naszym wspólnym słowem  wdzięczności za dar Kapłanów – z których posługi my oraz inni mogli korzystać przez wiele lat.

Nasza uroczystość w Wachowie – jubileusz Ks. prob. em. Leona Nowaka - to zaproszenie wszystkich na wspólną modlitwę w tym kościele.

Złoty Jubileusz Kapłaństwa obchodzi ks. prob. Józef Mrocheń. Chcemy Go również objąć naszą modlitwą. Ten jubileusz jest dla nas również okazją do wypowiedzenia słowa wdzięczności za Jego posługę w naszej parafii oraz w innych miejscach naszej diecezji.Nowe okno...
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

1. Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:

“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.

Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

 Czytaj wiecej...
Deklaracja dla kandydatek do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego

Deklaracja dla kandydatek do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego - do odebrania w kościołach lub zakrystiach.Nowe okno...
Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę św. Anny

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza w niedzielę 2 czerwca 2019 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. 

W programie: 

10.00 – Modlitwa w intencji młodego pokolenia; 
11.00 – Msza Święta w grocie lurdzkiej
14.30 – Nabożeństwo ku czci św. Anny w bazylice.Nowe okno...
Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę św. Anny

Dnia 08.06.2019r.  Parafialny Zespół Caritas zaprasza na pielgrzymkę na Górę św. Anny -"DZIEŃ MODLITW CHORYCH"

g. 9.30 - Różaniec ( spowiedź św. )
g. 10.00 – Msza św.  w int. CHORYCH. 
g. 12.15 – Droga Krzyżowa, Kazanie oraz Adoracja Najśw. Sakr. i błg. lurdzkie.

Wyjazd o godz. 8.00 ( Wysoka ). Zapisy w zakrystiach. Koszt – 25 złNowe okno...
Ogłoszenia na Wielki Tydzień

Ogłoszenia na Wielki Tydzień oraz Święta Wielkanocne można pobrać klikając tutaj.Nowe okno...
Konkurs Wielkanocny

Rozwiązania piszemy na drugiej stronie lub na innej kartce:

nr pyt. – odpowiedź; np.; 10 – Nazaret.

Rozwiązania wrzucamy do koszyczka przed nabożeństwem przy Bożym Grobie – sobota, g. 15.00.

Losowanie nagród – na zakończenie adoracji.

Udział może wziąć każdy, kto sam odpowie na pytania lub w przypadku młodszych dzieci – z rodzicami. Wtedy podpisujemy: "Anna Badura z rodzicami."

 

Arkusz z pytaniami można pobrać tutaj.Nowe okno...
Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych

Zwyczajem lat ubiegłych pod koniec Wielkiego Postu Biskup Opolski zaprasza na spotkanie modlitewne osoby żyjące po rozwodzie w związkach niesakramentalnych. Odbędzie się ono 

w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.Nowe okno...
Modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo przy pracy

Czas modlitwy o urodzaje i błg. przy pracy - MBF Kolonia Ł. / 13.04.2019 /.

Utrudniony jest dojazd do Kolonii Ł. – proponowany jest objazd przez Pyki ( droga polna – przez las )Nowe okno...
PRZYPOMNIENIE NAUKI KOŚCIOŁA

Związki Partnerskie ( = wspólne zamieszkanie „ jak małżeństwo”), małżeństwa cywilne ( = czyli niesakramentalne) – nie są zgodne z moralnością chrześcijańską. Jeżeli ktoś wybiera taki styl życia, musi też zaakceptować konsekwencje takiej postawy. Nie może sprawować funkcji matki lub ojca chrzestnego, nie otrzymuje rozgrzeszenia przy spowiedzi (trwanie w grzechu) [ chyba że nie wyzna tego grzechu – a spowiednik nie ma obowiązku o wszystko pytać ] ani nie może wówczas przystępować do komunii św.

Przystępowanie do komunii św. z grzechem ciężkim jest świętokradztwem .

/ Sumienie dobrze pielęgnowane daje nam odpowiedź /.

Taka postawa nie jest sprawą prywatną – bo  swoim postępowaniem ktoś daje złe świadectwo swojej wierze...innych swoim przykładem pociąga do złego.

Rodzice i Rodzice Chrzestni powinni się czuć odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci oraz koniecznie upomnieć w przypadku takiej sytuacji.

Najbardziej niepokojącym faktem jest – że jakiekolwiek  pouczenia od wielu już lat nie odnoszą żadnego skutku. Z roku na rok jest coraz gorzej...

Synod Biskupów potwierdził praktykę Kościoła, opartą na Piśmie Świętym (por. Mk 10, 2-12), niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, ponieważ swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie sprzeciwiają się tej jedności w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która jest oznaczona i realizowana w Eucharystii. Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal − pomimo ich sytuacji − przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle na ile to jest możliwe,Nowe okno...
Gaik

Od poniedziałku 8 kwietnia do piątku 12 kwietnia 2019 roku dzieci z Publicznego Przedszkola w Wysokiej i Wachowie będą kultywowały tradycję "Chodzenia z Gaikiem" odwiedzając mieszkańców wsi Wysoka i Wachów z ludowymi przyśpiewkami.Nowe okno...
TYTKA MIŁOSIERDZIA

TYTKA MIŁOSIERDZIA – jest środkiem, dzięki któremu możemy złożyć nasz  wielkopostny dar jałmużny. Tym naszym darem jednocześnie pomagamy innym.

TYTKI możemy odebrać w zakrystii. Nasze „Dary Jałmużne” składamy pod krzyżami w naszych kościołach w najbliższych dniach ( piątek – niedziela…. ). W Wielkim Tygodniu zostaną przekazane osobom – dla których będą wsparciem i darem świątecznym „od zajączka”.Nowe okno...
1 % podatku na pomoc dla…

Wszyscy, którzy chcą, aby drobna część ich podatku zamiast do wspólnego budżetu państwa trafiła do osób potrzebujących, proszeni są o wypełnienie do 30 kwietnia br. rocznego rozliczenia podatkowego i wskazanie w nim osoby lub instytucji, które chcemy wesprzeć naszą ofiarą.

Mamy do wyboru różne osoby i instytucje. Ważne jest, aby tego nie zaniedbać i nie zmarnować tych pieniędzy, które mogą być wielką pomocą dla dzieci, dorosłych czy instytucji;

Spośród bardzo wielu propozycji proponujemy wybrać (może być tylko jedna )…..

1/ Kozica Ignacy ( Leśna l. 6 ) – KRS: 0000 186 434

2/ Caritas Diecezji Opolskiej - KRS: 0000 290 982

3/ Katedra Opolska - KRS: 0000 248 126

4/ /…./

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne „Bóg Zapłać”

Panie z Caritasu będą służyły pomocą w wypełnianiu tych formularzy... Respondek Agata ( 691920744 ) ....Pipa Agata ( 34 358 4448 )

Można skorzystać również z gotowych programów na stronach internetowych.Nowe okno...
Odpusty w Wielkim Poście

1. W Piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie modlitwy Oto ja dobry i najsłodszy Jezu po Komunii Św. przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego można zyskać odpust zupełny. W inne dni można zyskać odpust cząstkowy.

2. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać codziennie odpust zupełny. W indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji.  W odprawianiu wspólnotowym wystarczy, że przechodzi prowadzący lub ministrant z krzyżem.

3. Za pobożne uczestniczenie w nabożeństwie Gorzkich Żali także można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego,
  • odbycie spowiedzi sakramentalnej (jedna spowiedź wystarczy dla kilku odpustów, więc wierny, chodzący do spowiedzi przynajmniej co miesiąc, może codziennie uzyskać odpust zupełny),
  • przyjęcie Komunii Świętej (konieczna dla uzyskania każdego odpustu, lecz można ją przyjąć w ciągu kilku dni po czynności),
  • odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (konieczna dla uzyskania każdego odpustu; np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”; nie chodzi tu o modlitwę za samego papieża, lecz w ogólnych intencjach Ojca Świętego)
  • posiadać intencję zyskania odpustu;

Jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji, lub nie były wypełnione wszystkie warunki, zyskuje się odpust cząstkowy. Szczególnie pierwszy warunek wydaje się nam bardzo trudny do wykonania.Nowe okno...
Skarbonka miłosierdzia
Skarbonki Jałmużny Wielkopostnej
Poświęcenie krzyża w Wachowicach
Spotkanie Biskupa Opolskiego z pracującymi za granicą i ich rodzinami
BOŻE NARODZENIE...
Skąd się wzięło Boże Narodzenie?
Paczka dla...
Odpust za zmarłych
Groby na naszych cmentarzach parafialnych
Pochód św. Marcina: o dobrych uczynkach, lampionach i oczyszczającej mocy ognia
Rekolekcje Parafialne
238 Pielgrzymka Parafii Wysoka na Górę Św.Anny - zdjęcia
Dożynki Gminne, Wysoka 2018 - zdjęcia
Nasza 238 pielgrzymka parafialna na Górę św. Anny
Uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego z obchodami kalwaryjskimi: 14-16.09.18
DOŻYNKI PARAFIALNE... DOŻYNKI GMINNE 2018.
Transmisja z Jubileuszowej Uroczystości Odpustowej ku czci św. Anny
Półkolonie w Wysokiej - zaproszenie
Pielgrzymka chorych na Górę św. Anny
Odnowiony krzyż przy drodze w kierunku Kolonii Ł.
Krzyż tzw. „pruski” w Wysokiej odnowiony
Dzień Ojca… życzenia
EUCHARYSTIA… przystępowanie do Komunii św. - część II
EUCHARYSTIA (Msza św., Komunia św. ), część I
Pielgrzymki na Górę Św. Anny
Zdjęcia z uroczystości I Komunii Świętej
Dzień Modlitw Chorych na Górze Św. Anny
Zaproszenie na uroczystość odpustową w Kolonii Ł.
Zaproszenie
Już się zbliżył miesiąc maj...
Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy
Wielkanocne czuwanie młodzieży u św. Józefa w Jemielnicy
Czuwanie młodzieżowe - zaproszenie
Kapliczki przydrożne i krzyże
Procesje błagalne
Ważniejsze terminy w najbliższych tygodniach
Dzień Świętości Życia
Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie...
Dzień Otwartych Drzwi w Seminarium
Jubileusz 500-lecia Sanktuarium św. Anny w Oleśnie.
Wielkanocny Konkurs Biblijny 2018 - zestaw pytań
SPOWIEDŹ ŚW.
WIELKI TYDZIEŃ - 2018
Łóżka rehabilitacyjne dla chorych
Tytka Miłosierdzia
ODWIEDZINY CHORYCH
Uroczystość Zwiastowania NMP
DROGA KRZYŻOWA - Wysoka – Pt. od g. 8.00
Bp Czaja: Nie przedkładajmy własnych działań ponad to, co z niebios
Apel do rolników wykonujących opryski


wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019