Zakoczenie Roku Kalendarzowego

Koniec roku kalendarzowego – to okazja i powinno, aby Bogu powiedzie sowo wdzicznoci za cay kolejny dobrze przeyty rok. Uczyni to moemy w czasie mszy w. przed poudniem.

Serdecznie i gorco zapraszam jednak na msz w. popoudniow o g. 16.00.

W czasie tej mszy witej - tradycyjnie koczcej rok kalendarzowy o g. 16.00 w kociele  parafialnym w Wysokiej – obok sowa wdzicznoci skierowanego do Boga chcemy wspomnie w naszych modlitwach naszych bliskich zmarych w minionym roku i kademu z nich zapali wiato.... znicze przygotowane przez  ministrantów. 

Po mszy w. rodziny zmarych zabior zapalone znicze na groby swoich bliskich zmarych bezporednio po mszy w. Nasze wiece adwentowo – wigilijne równie moemy po wigilii lub w póniejszym terminie moemy zapali na grobach naszych bliskich.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019