Ks. Bp. Juliusz Bieniek - 40 r. m. 14.01.18 g. 10.30

14 stycznia odbdzie si w Wysokiej k.Olesna uroczysto zwizana z 40 r. m.  Ks. Bpa Juliusza Bieka, który w latach 1937 – 1978 piastowa urzd biskupa sufragana diecezji katowickiej

Uroczystoci przewodniczy bd Ksia Biskupi z Katowic, Gliwic i Opola: 
Ks. Abp Wiktor SKWORC - Metropolita Katowicki, Ks. Abp Damian ZIMO – Emerytowany Metropolita Katowicki, Ks. Bp Jan KOPIEC (Gliwice), Ks. Bp Andrzej IWANECKI (Gliwice),  Ks. Bp Jan WIECZOREK (Gliwice), Ks. Bp Stefan CICHY (Legnica), Ks. Bp Pawe STOBRAWA (Opole), Ks. Bp Andrzej CZAJA (Opole)  oraz Ksia z Metropolii Górnolskiej…

Zapraszamy do wczenia si w modlitw przez www.wysoka.olesno.pl oraz FB: Wysoka Parafia.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019