Skarbonka miosierdzia

Koció nie zapomina o tym, e jego istot stanowi wiara w Boga i nie zmienia ordzia zbawienia na ofert socjalna. Sia tego ordzia rodzi jednak  take zaangaowanie spoeczne, generuj nowe inicjatywy socjalne, opiekucze, wychowawcze. Jedn z takich inicjatyw jest troska o czowieka chorego, niepenosprawnego, zagubionego w yciu, wymagajcego wsparcia.

Ju po raz 22  w okresie Wielkiego Postu Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wiernych do signicia po papierow skarbonk jamuny wielkopostnej. Szczególnie serdecznie zachcamy do tego dzieci i modzie, aby pomóc im w odkrywaniu spoecznego wymiaru swojej wiary. 

W tym roku chcemy pomóc osobom zagubionym w yciu – bezdomnym… wspierajc funkcjonowanie ani Caritas zaoonej  22.11.2016 r. w Opolu.


Jamuna wielkopostna posiada utrwalon i uznan tradycj. Potrzebuje jednak wci nowych inspiracji, zwaszcza w krgach dzieci i modziey. Papierowe skarbonki z logo Caritas mog pomóc modemu pokoleniu w utrwaleniu przekonania, e rezygnacja z tego, co dla jednych zbyteczne pomaga innym w osiganiu tego, co dla nich konieczne.

Niech ta tegoroczna propozycja zostanie podjta nie tylko przez dzieci, ale równie i przez dorosych. Moemy w ten sposób -  solidaryzujc si z yjcymi w bardzo trudnych warunkach  - wyrazi wdziczno za wielki skarb, jakim s nasze domy rodzinne….   pene ciepa, wygody i dobrej atmosfery.

Zebrane ofiary do < skarbonek wielkopostnych > lub innych < prywatnych skarbonek > zoymy przy Boym Grobie w Wielk Sobot....

Moemy skada take swoje ofiary do skarbonki w. Antoniego ( CARITAS) w naszych kocioach.


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019