Katechizm

Od rody Popielcowej do Niedzieli Zmartwychwstania wcznie obowizuje czas zakazany dla uroczystych obchodów weselnych i zabaw.


Wszyscy wierni zobowizani s czyni POKUT. Dla wyraenia jej Koció ustanowi dni i okresy pokutne.. W tym czasie chrzecijanin powinien szczególnie praktykowa czyny pokutne suce nawróceniu serca, co jest istot w Kociele. Powstrzymywanie si od zabaw pomaga w opanowaniu samego siebie i sprzyja wolnoci serca. 


 

CZYNAMI POKUTNYMI s: modlitwa, jamuna, uczynki pobonoci i miosierdzia, umartwienie przez wierniejsze penienie obowizków, wstrzemiliwo od pokarmów misnych i post.

CZASEM POKUTY w Kociele s pitki caego roku i czas Wielkiego Postu.

Obowizek zachowania POSTU dotyczy tych, którzy ukoczyli 14 rok ycia.

Post w rod Popielcow i w Wielki Pitek obowizuje wszystkich midzy  18 a 60 rokiem ycia.

Uzasadniona niemoliwo zachowania wstrzemiliwoci w pitki domaga si od chrzecijanina podjcia innych form pokuty.

Kady proboszcz dla susznej przyczyny w poszczególnych przypadkach moe udzieli swoim parafianom odpowiedniej dyspensy od zachowania dnia witecznego lub dnia pokutnego 

( wstrzemiliwo od pokarmów misnych ), albo dokona zmiany tego obowizku na inne uczynki pobone.

 

W czasie WIELKIEGO POSTU obowizuje powstrzymanie si od zabaw ( w tym przypadku nie ma dyspensy ).


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019