Katechizm

Od Środy Popielcowej do Niedzieli Zmartwychwstania włącznie obowiązuje czas zakazany dla uroczystych obchodów weselnych i zabaw.


Wszyscy wierni zobowiązani są czynić POKUTĘ. Dla wyrażenia jej Kościół ustanowił dni i okresy pokutne.. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu samego siebie i sprzyja wolności serca. 


 

CZYNAMI POKUTNYMI są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłosierdzia, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.

CZASEM POKUTY w Kościele są piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.

Obowiązek zachowania POSTU dotyczy tych, którzy ukończyli 14 rok życia.

Post w Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje wszystkich między  18 a 60 rokiem życia.

Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątki domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.

Każdy proboszcz dla słusznej przyczyny w poszczególnych przypadkach może udzielić swoim parafianom odpowiedniej dyspensy od zachowania dnia świątecznego lub dnia pokutnego 

( wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych ), albo dokonać zmiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne.

 

W czasie WIELKIEGO POSTU obowiązuje powstrzymanie się od zabaw ( w tym przypadku nie ma dyspensy ).


Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019