WIELKI POST 2018

Z czego zrezygnuj w Wielkim Pocie ?

ZREZYGNUJ:

z narzekania - skoncentruj si na wdzicznoci.
z pesymizmu - stawaj si optymist.
z gorzkich sdów - myl yczliwie.
z nadmiernej troski - zawierz Boej Opatrznoci.
ze zniechcenia - bd peen nadziei.
z zawzitoci - powró do przebaczenia.
z nienawici - odpacaj dobrem za zo.
z negatywizmu - bd pozytywny.
z gniewu -  bd cierpliwszy.
z maostkowoci - stawaj si dojrzalszy.
ze smutku raduj si z pikna, które jest wokó ciebie.
z zazdroci - módl si o ufno.
z obgadywania - kontroluj jzyk.
z grzechu -  wracaj do cnoty.
z rezygnowania - wytrwaj !!!!Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019