Nauki na Wielki Post - szansa na zmian

„Jeli wezwanie do postu was przerasta, jeli go nie rozumiecie, to spróbujcie po prostu zrobi co dla Chrystusa, co od siebie i naprawd” - pisa kard. Jean-Marie Lustiger w wielkopostnym przesaniu do modziey. 

Jego rada jest wci aktualna... Wielki Post, szczególnie w opinii ludzi modych, jest czym smutnym i nudnym. Podchodzi si do niego niechtnie i bez entuzjazmu. 

Dla wielu jest to jedynie czas oboony zakazami i przymusem robienia postanowie. Z takim nastawieniem trudno bdzie dostrzec warto i pikno tego czterdziestodniowego okresu. Wielki Post to czas wchodzenia w siebie i porzdkowania swojego serca. Kluczem, który je otworzy jest krzy. Do nawrócenia i pokuty prowadzi tylko gboka refleksja nad mk i mierci Chrystusa. Przywyklimy do widoku Ukrzyowanego, do Jego przebitych rk i stóp, do otwartych ramion, do przebitego serca i cierniowej korony. Przestalimy sysze Jego „pragn”. Nadszed czas na zmiany...Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019