Nauki na Wielki Post – 2 przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

NIE PATRZ NA INNYCH Z POGARDĄ

Do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, powiedział to podobieństwo ... (Łuk 18:9) 

Istnieją różne powody dla których jedni ludzie patrzą z pogardą na innych.

Czasami rodzice wpajają swoim dzieciom pogardę do ludzi z niższej warstwy społecznej, ubogich lub mniej wykształconych. 

Jeśli jesteś inteligentny i zdobywasz lepsze oceny, to też możesz zacząć patrzeć na innych z góry. Jeśli masz nierozsądnych rodziców którzy wmówią ci, że jesteś geniuszem, to problem się pogłębi.

Oczyśćmy się zatem z tego grzechu i uczmy się patrzeć na ludzi tak, jak patrzy na nich Bóg. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? (1 Kor 4:7).Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019