Nauki na Wielki Post – 2 przykazania mioci

Bdziesz miowa Pana Boga swego z caego serca swego, z caej duszy swojej i ze wszystkich si swoich, a bliniego swego jak siebie samego.

NIE PATRZ NA INNYCH Z POGARD

Do tych, którzy pokadali ufno w sobie samych, e s usprawiedliwieni, a innych lekcewayli, powiedzia to podobiestwo ... (uk 18:9) 

Istniej róne powody dla których jedni ludzie patrz z pogard na innych.

Czasami rodzice wpajaj swoim dzieciom pogard do ludzi z niszej warstwy spoecznej, ubogich lub mniej wyksztaconych. 

Jeli jeste inteligentny i zdobywasz lepsze oceny, to te moesz zacz patrze na innych z góry. Jeli masz nierozsdnych rodziców którzy wmówi ci, e jeste geniuszem, to problem si pogbi.

Oczymy si zatem z tego grzechu i uczmy si patrze na ludzi tak, jak patrzy na nich Bóg. Bo któ ciebie wyrónia? Albo co masz, czego nie otrzymaby? A jeli otrzymae, czemu si chlubisz, jakoby nie otrzyma? (1 Kor 4:7).Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019