1% podatku na pomoc dla…

Wszyscy, którzy chc, aby drobna cz ich podatku zamiast do wspólnego budetu pastwa trafia do osób potrzebujcych, proszeni s o wypenienie do 30 kwietnia br. rocznego rozliczenia podatkowego i wskazanie w nim osoby lub instytucji, które chcemy wesprze nasz ofiar.

Mamy do wyboru róne osoby i instytucje. Wane jest, aby tego nie zaniedba i nie zmarnowa tych pienidzy, które mog by wielk pomoc dla dzieci, dorosych czy instytucji;

Sporód bardzo wielu propozycji proponujemy wybra ( moe by tylko jedna )…..

1/ Kozica Ignacy ( Lena l. 5 ) – KRS: 0000 186 434
2/ Caritas Diecezji Opolskiej      - KRS: 0000 290 982
3/ Katedra Opolska                     - KRS: 0000 248 126

Wszystkim darczycom skadamy serdeczne „Bóg Zapa”

Panie z Caritasu bd suyy pomoc w wypenianiu tych formularzy...

Respondek Agata ( 691920744 ) ....Pipa Agata ( 34 358 4448 )

Mona skorzysta równie z gotowych programów na stronach internetowych.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019