wiatowy Dzie Modziey 2018

W zwizku ze zbliajcym si wiatowym Dniem Modziey i spotkaniem organizowanym przez Centrum Duszpasterstwa Modziey w sobot przed Niedziel Palmow, Biskup Andrzej Czaja zwraca si do duszpasterzy ze specjalnym apelem. Sporód wszystkich spotka diecezjalnych modzieowych to ma zdecydowanie najwyszy priorytet, dlatego, by modzie przekonujco do udziau w nim zachci. Spotkanie odbdzie si w auli seminaryjnej w Opolu 24 marca w godzinach od 10:00 do 21:30. Tematem s sowa: „Nie bój si” zaczerpnite z ordzia papiea Franciszka na tegoroczny DM. Do udziau w spotkaniu zaproszeni s studenci i modzie licealna, ewentualnie take uczniowie z 3 klasy gimnazjum. Organizatorzy prosz o wyznaczenie modych osób, które - reprezentujc parafi - odbior pamitkowe wiece podczas naboestwa. Kady z uczestników spotkania wczeniej jest zobowizany do zapisania si na stronie www.botafe.pl do rody 21 marca do godz. 20:00. Organizowaniem wyjazdu z naszego dekanatu zajmuje si Ks. Damian Cholewa.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019