5 lat pontyfikatu papiea Franciszka

Wiele jego gestów, sów i decyzji budzi w Kociele i poza nim kontrowersje. Oskara si go o sianie herezji i sprzeniewierzenie si doktrynie Kocioa; publicyci i socjologowie odnotowuj w tym samym czasie «efekt Franciszka» - w kocioach pojawiaj si osoby, które wczeniej nie czuy si w nich mile widziane.


Wtpliwoci dotyczce ewentualnej Komunii w. dla rozwodników i niektórych punktów Amoris laetitiae, wypowiedzi (nie tylko te na pokadzie samolotu) pozwalajce na szerokie (nad)interpretacje, kontrowersje wobec jednoznacznej postawy papiea wobec uchodców, zaskakujcy wielu lub pobogosawiony w samolocie... A jednoczenie: Nadzwyczajny Rok Miosierdzia, rozszerzenie kompetencji do rozgrzeszania i zdejmowania ekskomuniki z powodu aborcji, powszechnie znane wezwanie, aby zej z kanapy i pierwsza w dziejach encyklika o ekologii.

Kim jest papie Franciszek? Czy mona nie zgadza si z jego decyzjami i nauczaniem? Czy jego pontyfikat przynosi Kocioowi trwae owoce? Co robi, gdy znajomo papieskiego nauczania ogranicza si u naszych rozmówców jedynie do - niestety zbyt czsto nierzetelnych - relacji medialnych?


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019