O Kociele wedug papiea Franciszka opowiada opolanom bp Andrzej Czaja

Opolski biskup Andrzej Czaja otwar pierwszy z cyklu tegorocznych Wielkopostnych Wykadów Otwartych. Tym razem jego temat to „Papie Franciszek: 5 lat”.


- Tytu jest do oczywisty. Gdy dziecko koczy 5 lat, to ju wiadomo, jaki bdzie miao charakter, mniej wicej wida, jak bdzie si zachowywa jako dorosy... 13 marca a wic w czasie tegorocznego Wielkiego Postu papie Franciszek skoczy 5 lat – oczywicie jako papie i myl, e to jest czas, aby si tej postaci przyjrze - tumaczy prof. Marek Lis.

To papie, który wywouje bardzo due zainteresowanie, z bardzo dalekiego kraju, wrcz z innego kontynentu, latynos, pierwszy papie – jezuita.

Bp Czaja, opolski ordynariusz, profesor i Wielki Kanclerz Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, eklezjolog, podczas wykadu omówi zagadnienie pt. „Papiea Franciszka wizja i odnowa kocioa”. Mocno eksponowa kolejne punkty - o jednoci, komunii, dorastaniu do witoci, misyjnoci i wierze.

 Okazao si, e tematem cyklu - o papieu Franciszku zainteresowao si wiele osób.

 - Kada wizja ma u podstaw pewn myl, a potem wyrastajc z tej myli wizj, czyli konkretne spostrzeenia jak w dzisiejszych uwarunkowaniach wiata i jednoczenie biorc pod uwag dzisiejszego adresata, konkretnego czowieka Koció powinien funkcjonowa - tumaczy. I wymienia podstawowe rysy wizji papiea: Koció bliski, otwarty, bardziej zaangaowany misyjnie, peen czuoci w wyjciu na peryferie. 

Omawia te pewne wytyczne ku odnowie Kocioa, cytujc wprost papiea Franciszka i jego najwaniejsze encykliki. I tak jak on odszed od teoretycznej definicji Kocioa, pokazujc go raczej za pomoc wielu obrazów. Byo wic o Kociele wychodzcym, raczej poturbowanym i brudnym od wychodzenia na ulic ni chorym z powodu zamknicia, ubogim, ale te o najwikszych jego usypiaczach, zaangaowaniu w kwestie spoeczne i tym, jak odrzuci pokus Kocioa ogarnitego szaem sukcesu.

„Jeli Koció nie suy zbawieniu, nie suy niczemu”, 

„Koció to zaczyn Boy poród ludzkoci”,

 „Jego zasadnicza warto jest nie w tym, co ludzkie, ale  w tym, co od Boga”, 

"jeli liczy wiernych, to nie tych w kociele, ale tych, których nie ma, a mogliby by" - przytacza myli papiea Franciszka.


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019