Apel do rolników wykonujących opryski

Okręgowy lnspektorat Pracy i Oddział Regionalny KRUS w Opolu, przy poparciu Biskupa opolskiego  zwraca się z apelem do rolników o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas wykonywania oprysków środkami ochrony roślin.


Szanowni Rolnicy! Pamiętajcie, że właściwe i uważne stosowanie tych środków to nie tylko troska o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, ale również o dobro innych osób, a w szczególności dzieci. Nie zapominajcie też o pożytecznych dla ludzi owadach, zwłaszcza pszczołach, wykonując opryski w odpowiednich godzinach wieczornych.

Kierując te słowa do wykonujących chemiczne opryski, wyrażamy przekonanie, iż przypomnienie o niebezpieczeństwach i zagrożeniach podczas stosowania środków ochrony roślin uwrażliwi, pobudzi świadomość a jednocześnie przyniesie satysfakcję z bezpiecznie wykonanej pracy.

Przychylając się do powyższego apelu o odpowiedzialne ''czynienie sobie ziemi poddaną" (por. Rdz 1 '18) i troskę o zdrowie i bezpieczeństwo jej mieszkańców, wszystkim rolnikom na czas wiosennych prac na roli udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. Bp Andrzej Czaja
Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019