Apel do rolnikw wykonujcych opryski

Okrgowy lnspektorat Pracy i Oddzia Regionalny KRUS w Opolu, przy poparciu Biskupa opolskiego  zwraca si z apelem do rolników o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas wykonywania oprysków rodkami ochrony rolin.


Szanowni Rolnicy! Pamitajcie, e waciwe i uwane stosowanie tych rodków to nie tylko troska o swoje zdrowie i bezpieczestwo, ale równie o dobro innych osób, a w szczególnoci dzieci. Nie zapominajcie te o poytecznych dla ludzi owadach, zwaszcza pszczoach, wykonujc opryski w odpowiednich godzinach wieczornych.

Kierujc te sowa do wykonujcych chemiczne opryski, wyraamy przekonanie, i przypomnienie o niebezpieczestwach i zagroeniach podczas stosowania rodków ochrony rolin uwraliwi, pobudzi wiadomo a jednoczenie przyniesie satysfakcj z bezpiecznie wykonanej pracy.

Przychylajc si do powyszego apelu o odpowiedzialne ''czynienie sobie ziemi poddan" (por. Rdz 1 '18) i trosk o zdrowie i bezpieczestwo jej mieszkaców, wszystkim rolnikom na czas wiosennych prac na roli udzielam pasterskiego bogosawiestwa.

Ks. Bp Andrzej Czaja
Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019