Kapliczki przydrone i krzye

„Bóg Zapa” wszystkim, którzy systematycznie dbaj o krzye i przydrone kapliczki….oraz w ostatnich tygodniach odnowili niektóre kapliczki i krzye…

Jest jeszcze kilka do odwieenia…

Bdziemy chcieli w niektórych miejscach dopisa w tych miejscach krótk histori tych miejsc – aby te znaki wiary w naszym rodowisku byy bardziej czytelne i wymowne.

Jeeli s miejsca bez staej opieki – prosz to zgosi w zakrystiach lub uregulowa przez Rad Parafialn ( znalezienie „opiekunów” krzyy i kapliczek ).Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019