Zaproszenie na uroczysto odpustow w Kolonii .

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich. Szczególn okazj ku gbokiemu przeyciu spotkania z Maryj bdzie  spotkanie z CHORYMI. Goci bdziemy wtedy wspaniay zespó dziecicy z Zbowic – który swoim szerokim repertuarem piosenek maryjnych ubogaci czas naszej modlitwy w Kolonii .

Obchód dwudniowy uroczystoci odpustowej – to jednoczenie okazja i wyzwanie, aby umoliwi dzieciom uczestniczenie w tej uroczystoci. Szczególnie sobota jest tak okazj. Spotkanie z dziemi z Seniorami – to równie wymiar pedagogiczny. Dzieci mog skonfrontowa swoje ycie z yciem tych, którzy maj za sob ogromny baga dowiadczenia yciowego. Zabierzmy wic dzieci do Kolonii . ...

Od 37 lat Matka Boa Fatimska gromadzi nas wokó siebie w tym miejscu. W midzyczasie w wielu parafiach wprowadzono Naboestwa Fatimskie. 

Majc u siebie tak bogat tradycj - nie chcemy przej obojtnie obok tej okazji wyproszenia sobie potrzebnych ask.Tegoroczna uroczysto bdzie równie okazj do wyraenia wdzicznoci – przez Maryj – za dar kanonizacji 13.08.2017 Dzieci z Fatimy – Franciszka i Hiacynty...Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019