Pielgrzymki na Gr w. Anny

 

  • PIELGRZYMKA MʯCZYZN I MODZIECÓW NA GÓR W. ANNY – 24.06.18
  • Pielgrzymka Dzieci na Gór w. Anny – 01.07.2018
  • Pielgrzymka Niewidomych na Gór w. Anny – 08.07.2018
  • wiatowe Dni Modziey na Górze w. Anny – 16 – 21.07.2018

 

 Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019