EUCHARYSTIA (Msza św., Komunia św. ), część I

EUCHARYSTIA – to spotkanie z Jezusem. W tym sformułowaniu zawarte jest spotkanie się  Jezusem:

- w komunii św.
- uczestniczenie we mszy św.

MAMY OBOWIĄZEK UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚW. W NASTĘPUJĄCE DNI:

Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki - stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181). Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

- wszystkie niedziele roku;
- Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia); 
- Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia); 
- Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia); 
- Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc); 
- Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (na siódma niedziela wielkanocna)
- Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
- Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)
- Uroczystość Wszystkich Świętych ( 1 listopada )

 

Wszystkie te dni zgodnie z postanowieniami konkordatu są wolne od pracy. Jedynym wyjątkiem jest uroczystość Objawienia Pańskiego ( Trzech Króli )

Uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Ciała Chrystusa sprawia, że się przemienia­my w to, co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i nawzajem między sobą. By przyjąć Komunię św. trzeba: 

- być wolnym od ciężkich grzechów ( stan łaski uświęcającej ).
- mięć dobrą intencję, to znaczy: nie dla zwyczaju, z próżności, ze względów lu­dzkich, ale z miłości Boga i bliźniego;

 

 


PRZYSTĘPOWANIE DO KOMUNII ŚW.

1/ Jesteśmy zobowiązani do zachowania postu eucharystycznego (jedną godzinę przed przyjęciem Komunii Św. niczego nie spożywamy ani nie pijemy. Napoje alkoholowe nie są dopuszczalne, natomiast woda nie łamie postu. Chorzy mogą przyjmować lekarstwa bez ograniczenia w czasie

2/ Jeżeli w ciągu dnia uczestniczymy dwa razy w całej Mszy św. - przyjmujemy dwukrotnie Jezusa w Komunii Św. Jeżeli w ciągu dnia po raz drugi jesteśmy w kościele – drugie uczestniczenie to nabożeństwo – wówczas nie przystępujemy po raz drugi do komunii św.

3/ DZIECI zasadniczo przyjmują komunię św. do ust.

4/ MAŁE DZIECI przychodzące po błogosławieństwo powinny być zawsze pod opieką starszych. Te dzieci zawsze trzymają palec wskazujący na ustach – znak dla rozdzielających komunię św. – że dziecko prosi o błogosławieństwo. Coraz częściej się zdarza, ze nasze dzieci lub jeszcze częściej z innych parafii tego nie praktykują…i wtedy otrzymują komunię św. – co jest niedopuszczalne !!!!

5/ Formy przystępowania do komunii św. w naszych kościołach – świąteczny i tradycyjny.

PORZĄDEK MSZY ŚW. W NASZEJ PARAFII:

Niedziela: Wysoka: g. 7.00 „D” i g. 10.00   

Kolonia Ł.- g. 8.30 lub g. 11.30    Wachów: g. 8.30 lub g. 11.30 

 

 

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW. 

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. mogą być mężczyźni w wieku 35-65 lat.

Szafarze pomagają kapłanom w rozdzielaniu komunii św. oraz bardzo często również odwiedzają chorych ( na ich zaproszenie ) z komunią św. W ten sposób wielu chorych uczestnicząc we mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy internet w pełni uczestniczy we mszy św.

 

SYNOD DIECEZJALNY O KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

Zakończony 29 marca 2005r. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej wśród ważnych dokumentów przyjął dokument mówiący o wprowadzeniu drugiego sposobu przyjmowania Komunii św. przez wiernych. Od 28 czerwca 2005r. w Diecezji Opolskiej wolno udzielać Komunii św. do ust i na rękę w postawie zarówno kluczące jak i stojącej. 

Kapłani i szafarze ze szczególną troską powinni czuwać, aby natychmiast na oczach rozdającego przyjmujący ją spożył, aby nie odszedł, niosąc w ręku Ciało Pańskie. Jeżeli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii św. na rękę. Przyjmowanie Komunii św. na rękę jest możliwością, a nie obowiązkiem. Każdy wiemy sam decyduje o wyborze sposobu przyjęciu. Ciała Pańskiego. Sposób przyjmowania Komunii św. nie jest najważniejszy o wiele ważniejsza jest duchowe przygotowanie do jej przyjęcia. 

 

PRAKTYKA U NAS

Doświadczenie pokazuje że nie zawsze jest dobrze….Przypadki znalezienia hostii pod ławkami skłaniają do bardzo konkretnej refleksji – w niektórych przypadkach zabrakło szacunku dla Pana Jezusa (złośliwie czy przez zaniedbanie). W czasach mieszania się kultur i religii w Europie musimy jeszcze bardziej zwrócić uwagę na takie fakty!!!

U nas – chór…plac kościelny…W tych miejscach starajmy się przyjmować komunię św. do ust.

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU

 

Wchodząc do kościoła zawsze zachowujemy się z wielkim szacunkiem ( właściwy strój i zachowanie ). Każde wejście do kościoła – to przede wszystkim uczczenie pana Jezusa w Najśw. Sakramencie ( w tabernakulum – czerwona lampka jest znakiem Jego obecności ). W dalszej kolejności może być zwiedzanie kościoła. Często wchodzący do kościoła przed ślubem lub jubileuszami zachowują się jak w hali targowej…..


Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019