Krzy tzw. „pruski” w Wysokiej odnowiony

Kolejny krzy na terenie naszej parafii zosta odnowiony. O odnowienie tego krzya postara si 

p. Andrzej SZUKAA. Na poszczególnych etapach ( mocny fundament, przygotowanie i obróbka drzewa….) pomagali mu: Waldemar Jeziorek, Klaudiusz Wolny, Alfred Rataj, Jacek Hase.

Krzy jest wykonany z drzewa modrzewiowego. Ze wzgldu na bardzo duy korpus ( figur ) - cz z drzewa jest równie duych rozmiarów. To z kolei sprawia, e dua cz drzewa ma wiksze tendencje do pkania. Wymaga wic bdzie krzy nieustannego dogldania i czstych konserwacji w miejscu logicznie pojawiajcych si pkni ( w zalenoci od warunków atmosferycznych ).

Krzy ma swoj bardzo dug histori. Jak podaj stare kroniki - siga swoj histori wydarzenia z 19 lutego 1743 roku. Do sotysa Walochy, który mieszka na pocztku wioski od Olesna ( obecnie gospodarstwo Krystian i Rafaela Wolny )-  przyby pruski chory  z daniem, aby sotys da mu swojego konia na cele wojskowe. Krewki sotys nie speni da, „da mu w gb” a na dodatek wyrzuci chorego z domu w którym si sam zabarykadowa. odak zacz szuka siekiery, aby rozbi drzwi. W tym czasie przyby do sotysa mynarz z Wojciechowa, który stara si uspokoi pruskiego oficera. Ten jednak bardzo rozgoryczony i podekscytowany do granic wytrzymaoci swoj lanc przebi mynarza na wylot. Ten pad i po pewnym czasie zmar. 

Na miejscu zbrodni ona mynarza postawia krzy upamitniajcy to bolesne wydarzenie. Krzy ten z biegiem lat przeniesiono na drug stron drogi – kilkadziesit metrów od miejsca zbrodni.

 Wyjedajc z Wysokiej w kierunku Olesna – „wjedamy na ten krzy”.

Krzyem opiekuje si od wielu lat rodzina SZUKAA.

„Bóg Zapa” rodzinie Szukaa oraz wszystkim, którzy pomagali w pracach przy postawieniu nowego krzya.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019