Odnowiony krzy przy drodze w kierunku Kolonii .

Odnowiony zosta krzy przy drodze w kierunku Kolonii . Prace wykona p. Marian Maleska. Za te prace – „Bóg Zapa”

Krzy ten upamitnia wydarzenie z 1908 roku. Ufundowa go gospodarz Maciejok. Kiedy ora woami pole wczesnym rankiem, przy pugu mia zawieszon latarni. Przechodzia wówczas w tym miejscu kobieta – ona wysockiego organisty i jednoczenie nauczyciela w Kolonii ., która by w daleko posunitej ciy. Przestraszya si bardzo tego wiateka i bya obawa poronienia. Wtedy na ubaganie zdrowia dla matki i dziecka p. Maciejok ufundowa ten krzy. Krzy by wczeniej postawiony pod lasem. Poniewa jednak cieka ju w tym nie jest uczszczana - bo powstaa w midzyczasie droga i krzyowi grozio zapomnienie –  ks. prob. J. Mroche w 1983 r. przeniós krzy bliej drogi.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019