Pielgrzymka chorych na Gr w. Anny

Tylko 27 osób zebrao si na pielgrzymk chorych na Gór w.Anny.Tam wraz z Ks.Bp Pawem STOBRAW uczestniczylimy we mszy w. Przed msz w.  OO. Franciszkanie prowadzili Drog Krzyow, natomiast po mszy w. i pielgrzymkowym posiku uczestniczylimy w modlitwie róacowej i adoracji Najw. Sakramentu. Tej modlitwie przewodniczy diecezjalny duszpasterz chorych  – Ks. Lucjan GEMBCZYK ( prob. par. Kotulin) a kazanie wygosi O. Ambroy OFM. Nasz modlitw objlimy na Górze w. Anny wszystkich naszych bliskich chorych w domach i szpitalach… Pamitkowe zdjcia mona obejrze na FB ( wysokaparafia ).Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019