DOŻYNKI PARAFIALNE... DOŻYNKI GMINNE 2018.

Gminne Dożynki w naszej gminie po 6 latach ( 2012) znowu odbyły się w Wysokiej.

Dopołudniowa część parafialna obejmowała msze św. odprawione w int. Rolników i wszystkich pracujących w naszych trzech kościołach.

O godz. 14.00 zgromadziliśmy się na Nabożeństwie Dziękczynnym z udziałem mieszkańców naszej Parafii i Gminy, władzami samorządowymi, sołtysami oraz mieszkańcami Jezdkovic (Czechy ).

Po nabożeństwie odbył się korowód – bardzo starannie przygotowany przez poszczególne miejscowości naszej Gminy. Bardzo mocno padający deszcz przysłonił wiele bogatych treści zawartych w korowodzie. Nie wszyscy mogli  również docenić ogrom pracy i pomysłowości włożonej w przygotowanie korowodu przez poszczególne wioski. Można jednak odwołać się do zdjęć i krótkiego filmu ( FB Wysoka live).

Po korowodzie starostowie dożynek – Renata i Sebastian WOLNY przekazali p. Burmistrzowi Sylwestrowi Lewickiemu tradycyjny chleb dożynkowy, który został podzielony pomiędzy uczestników uroczystości.

Występ naszych rodzimych artystów: przedszkolaków z Wysokiej, zespołu „Dionizos and Sisters”, zespołu „Sami Swoi” ( Zabawa taneczna) oraz spoza Wysokiej Masztalscy – to akcenty programu rozrywkowego w namiocie.

„Bóg Zapłać” wszystkim sołtysom i tym, którzy wykonali korony i z nimi przyjechali, osobom, które przygotowały świetne scenki na korowód...

To wszystko wymagało ogromnego nakładu pracy... Każda z nich  - korony i scenki - zawierała w sobie swoisty, niepowtarzalny urok a przede wszystkim włożone „serce” tych, którzy je przygotowali. To był bardzo wielki wysiłek, który zasługuje na wielkie uznanie.

„Bóg Zapłać’ mieszkańcom Wysokiej za podjęcie się i zrealizowanie tak odpowiedzialnego zadania – jak zorganizowanie Dożynek Gminnych. 

Wiele osób włączyło się w ogrom prac, które trzeba było wykonać przed i po uroczystości.

Rozdzielenie kołocza (120 blach – wyk. przez piekarnię „U Marcina”), kawy, zrealizowanie talonów dla korowodu i osób z koronami (kilkaset osób), rozdzielenie napojów i innych poczęstunków oraz bardzo wiele spraw porządkowych przed, w czasie i po dożynkach (strażacy, dorośli, młodzież...) – to tylko niektóre z ogólnie określonych prac przeprowadzonych pod przewodnictwem p. Renaty WOLNY, dzięki której inicjatywie Dożynki Gminne zostały zorganizowane w Wysokiej, 

Również cały wkład pracy włożony w przygotowanie całej oprawy liturgicznej, bardzo staranne przystrojenie kościołów, złożone dary i piękne stroje wszystkich osób z koronami w każdym z naszych kościołów – to wszystko złożyło się na bardzo uroczystą atmosferę dożynek.

„Bóg Zapłać” również za wszystkie złożone ofiary z okazji Dożynek przez niektóre wioski. Te ofiary zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów malowania ogrodzenia cmentarza.

 

Podczas dożynek rozstrzygnięto konkursy na najlepszy korowód dożynkowy i najpiękniejszą koronę dożynkową:

> konkurs na najzabawniejszy korowód dożynkowy: 

I miejsce – Wojciechów
II – Wachowice
III – Wysoka, Łowoszów

Wyróżnienia: Boroszów, Grodzisko, Leśna, Borki Wielkie, Borki Małe, Świercze, Bodzanowice.

 

> konkurs na najpiękniejszą koronę dożynkową:

I miejsce – Borki W.
II – Boroszów, Świercze
III – Łowoszów, Wysoka

Wyróżnienia: Kucoby, Wojciechów, Stare Olesno, Kolonia Łomnicka, Sowczyce, Leśna, Łomnica.Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019