Nasza 238 pielgrzymka parafialna na Górę św. Anny

...to czas naszej wspólnej modlitwy w różnych intencjach, które dotyczą życia w naszej wspólnocie parafialnej. 

Wspólną modlitwę rozpoczynamy w grocie. 

W piątek obchody parafialne (Droga Krzyżowa) – natomiast w sobotę wspólne obchody kalwaryjskie z kazaniami przy kilku stacjach. W niedzielę – Dróżki Maryjne.

Wspólną intencją będzie wdzięczność za wszelkie obdarowanie nas DARAMI DUCHA ŚWIĘTEGO – w życiu osobistym,  w naszych rodzinach i w naszym środowisku….Dziękujemy za naszych dziadków, rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli troszczących się o dobry klimat w naszych rodzinach….za kapłanów, siostry zakonne, katechetów dbających o duchowy rozwój naszych rodzin….Zabieramy również na pielgrzymią drogę nasze osobiste intencje…naszych chorych. osamotnionych, zagubionych w życiu i uzależnionych….Spoglądamy z niepokojem a zarazem z zaufaniem Bożej Opatrzności na przyszłość. 

Św. Anna niech nam też będzie patronką na te dni modlitwy. To pod Jej opieką jesteśmy od 500 lat -dziękujemy więc za tę  opiekę i powierzamy Jej orędownictwu nasze Rodziny.

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – nie zawsze je rozumiemy… nie zawsze jesteśmy  w stanie podołać tym wyzwaniom. Niech modlitwa na naszej Górze Ufnej Nadziei u św. Anny będzie naszym mocnym aktem zawierzenia i podjęcia postanowień - …aby strzec wiary naszych ojców i podejmować na drodze wiary te zadania, które umocnią w wierze nas, nasze rodziny i wszystkich nam bliskich. Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019