Nasza 238 pielgrzymka parafialna na Gr w. Anny

...to czas naszej wspólnej modlitwy w rónych intencjach, które dotycz ycia w naszej wspólnocie parafialnej. 

Wspóln modlitw rozpoczynamy w grocie. 

W pitek obchody parafialne (Droga Krzyowa) – natomiast w sobot wspólne obchody kalwaryjskie z kazaniami przy kilku stacjach. W niedziel – Dróki Maryjne.

Wspóln intencj bdzie wdziczno za wszelkie obdarowanie nas DARAMI DUCHA WITEGO – w yciu osobistym,  w naszych rodzinach i w naszym rodowisku….Dzikujemy za naszych dziadków, rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli troszczcych si o dobry klimat w naszych rodzinach….za kapanów, siostry zakonne, katechetów dbajcych o duchowy rozwój naszych rodzin….Zabieramy równie na pielgrzymi drog nasze osobiste intencje…naszych chorych. osamotnionych, zagubionych w yciu i uzalenionych….Spogldamy z niepokojem a zarazem z zaufaniem Boej Opatrznoci na przyszo. 

w. Anna niech nam te bdzie patronk na te dni modlitwy. To pod Jej opiek jestemy od 500 lat -dzikujemy wic za t  opiek i powierzamy Jej ordownictwu nasze Rodziny.

Kady dzie przynosi nowe wyzwania – nie zawsze je rozumiemy… nie zawsze jestemy  w stanie podoa tym wyzwaniom. Niech modlitwa na naszej Górze Ufnej Nadziei u w. Anny bdzie naszym mocnym aktem zawierzenia i podjcia postanowie - …aby strzec wiary naszych ojców i podejmowa na drodze wiary te zadania, które umocni w wierze nas, nasze rodziny i wszystkich nam bliskich. Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019