Rekolekcje Parafialne

... to czas naszej pogbionej refleksji. Kade ze spotka rekolekcyjnych bdzie okazj, aby odwiey nasz relacj z Jezusem i bliskimi. Bdzie to równie okazja, aby dobrze przygotowa si do spotka z naszymi zmarymi…aby poprzez modlitw i zatrzymanie si przy nich na cmentarzach obdarowa ich nasz mioci (modlitwa, troska o groby…). W programie rekolekcji pomijamy tradycyjne nauki stanowe, natomiast chcemy si zebra na SPOTKANIU RODZICÓW.

Nauki rekolekcyjne gosi bd  – O.Salezy OFM ( Gwardian i Proboszcz - Borki W. ) oraz O. Ignacy OFM (Dyr. Domu Pielgrzyma na Górze w. Anny)Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019