Paczka dla...

Dni listopadowe skaniaj nie tylko do refleksji cmentarnych i zapraszaj do modlitwy za zmarych, ale przez witych patronów listopadowych skaniaj take do dzie miosierdzia: w. Marcin, bg. Maria Luiza Merkert ( lska Samarytanka ), w. Elbieta a póniej w. Mikoaj i „Dziecitko”.


Jest wiele osób i rodzin, których sytuacja materialna nie jest atwa. Kada pomoc jest i bdzie mile widziana. W ramach naszej wspólnoty parafialnej chcemy znowu podj inicjatyw udzielenia dyskretnej pomocy. Forma pomocy bdzie ksztatowa si w nastpujcy sposób.

W zakrystiach bdzie mona odbiera TYTKI MIOSIERDZIA (od 10 listopada -  podobnie jak przed rokiem ). Moemy je wypeni rónymi produktami spoywczymi, które póniej zostan przekazane przez CARITAS w ramach paczek witecznych dla chorych, samotnych, rodzin wielodzietnych i bdcych w potrzebie materialnej

Do projektu mog si równie wczy osoby spoza parafii oraz z zagranicy – wpacajc na konto CARITAS odpowiedni sum z dopiskiem: „Paczka dla…”

Paczka bdzie przekazana „od w. Mikoaja” lub „ od Dziecitka”.

Byoby dobrze, aby ta inicjatywa spotkaa si z duym zainteresowaniem. Sami moemy mie w takiej akcji satysfakcj z udzielenia dyskretnej pomocy i moemy uradowa obdarowanych.

Konto Caritas: Bank Spódzielczy w Olenie – 85 8909 1032 2003 0000 1241 0001.

Termin skadania paczek: od I Niedzieli Adwentu do odpustu w. Mikoaja ( II Niedziela Adwentu – 9 grudnia ).


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019