Skd si wzio Boe Narodzenie?

Wedug wszelkiego prawdopodobiestwa Koció zacz obchodzi wita Boego Narodzenia w pierwszej poowie IV wieku, rycho po uzyskaniu wolnoci. Mimo bogatych róde chrzecijaskich, pochodzcych z tego okresu, nie sposób jednak ustali jednoznacznie  i definitywnie pocztków tego wita.


Co do daty 25 grudnia, to wszelka rekonstrukcja motywów, dlaczego wybrano wanie t dat, musi liczy si z dwoma nastpujcymi faktami. 

Przede wszystkim jest to ten dzie po przesileniu zimowym, który rozpoczyna stopniowe wyduanie si dnia. Dawne ludy, które odczuway zwizek z przyrod znacznie gbiej ni czowiek wspóczesny, do czsto obchodziy jakie swoje wita wanie w tym okresie. W staroytnym Rzymie — zanim jeszcze cesarz Aurelian ogosi wito „narodzin niezwycionego soca” — obchodzono haaliwie i nie bez elementów wyuzdania tydzie Saturnalii (17—23 grudnia). Swoje wita w zwizku z zimowym przesileniem obchodzili ponadto Egipcjanie oraz syryjscy czciciele Baala (podobnie jak dawni Sowianie witowali w okresie przesilenia letniego).

Przypatrzmy si jeszcze, w jaki sposób Grzegorz z Nazjanzu, w swoim kazaniu na Boe Narodzenie, kontrastuje to wito ze witowaniem pogaskim: „Uczcijmy to wito nie jarmarcznie, lecz bosko, nie na sposób wiecki, lecz nadziemski, nie jako nasze, lecz jako Tego, który jest nasz, a raczej jako Tego, który jest Panem; nie jako wito saboci, lecz uzdrowienia. (...) Nie rozkoszujmy si hulankami i pijatykami (Rz 13,13). (...) 


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019