Spotkanie Biskupa Opolskiego z pracujcymi za granic i ich rodzinami

Zwyczajem lat ubiegych, w pitek 28 grudnia, w wito w. Modzianków, Biskup Opolski zaprasza wszystkich pracujcych na co dzie za granic czyli tzw. emigrantów zarobkowych oraz ich rodziny, dowiadczone sytuacj rozki, na modlitewne spotkanie do kocioa pw. Wniebowzicia NMP 

w Jemielnicy. O godz. 11.00 bp Andrzej Czaja odprawi tam Msz w. i wygosi okolicznociowe Sowo Boe.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019