Odpusty w Wielkim Poście

1. W Piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie modlitwy Oto ja dobry i najsłodszy Jezu po Komunii Św. przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego można zyskać odpust zupełny. W inne dni można zyskać odpust cząstkowy.

2. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać codziennie odpust zupełny. W indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji.  W odprawianiu wspólnotowym wystarczy, że przechodzi prowadzący lub ministrant z krzyżem.

3. Za pobożne uczestniczenie w nabożeństwie Gorzkich Żali także można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego,
  • odbycie spowiedzi sakramentalnej (jedna spowiedź wystarczy dla kilku odpustów, więc wierny, chodzący do spowiedzi przynajmniej co miesiąc, może codziennie uzyskać odpust zupełny),
  • przyjęcie Komunii Świętej (konieczna dla uzyskania każdego odpustu, lecz można ją przyjąć w ciągu kilku dni po czynności),
  • odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (konieczna dla uzyskania każdego odpustu; np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”; nie chodzi tu o modlitwę za samego papieża, lecz w ogólnych intencjach Ojca Świętego)
  • posiadać intencję zyskania odpustu;

Jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji, lub nie były wypełnione wszystkie warunki, zyskuje się odpust cząstkowy. Szczególnie pierwszy warunek wydaje się nam bardzo trudny do wykonania.Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019