Odpusty wWielkim Pocie

1. W Pitki Wielkiego Postu za pobone odmówienie modlitwy Oto ja dobry i najsodszy Jezu po Komunii w. przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyowanego mona zyska odpust zupeny. W inne dni mona zyska odpust czstkowy.

2. Za pobone odprawienie Drogi Krzyowej mona uzyska codziennie odpust zupeny. W indywidualnym odprawianiu naley przechodzi od stacji do stacji.  W odprawianiu wspólnotowym wystarczy, e przechodzi prowadzcy lub ministrant z krzyem.

3. Za pobone uczestniczenie w naboestwie Gorzkich ali take mona uzyska odpust zupeny pod zwykymi warunkami.

 

Warunki uzyskania odpustu zupenego:

  • brak jakiegokolwiek przywizania do grzechu, nawet powszedniego,
  • odbycie spowiedzi sakramentalnej (jedna spowied wystarczy dla kilku odpustów, wic wierny, chodzcy do spowiedzi przynajmniej co miesic, moe codziennie uzyska odpust zupeny),
  • przyjcie Komunii witej (konieczna dla uzyskania kadego odpustu, lecz mona j przyj w cigu kilku dni po czynnoci),
  • odmówienie modlitwy w intencjach Ojca witego (konieczna dla uzyskania kadego odpustu; np. „Ojcze nasz” i „Zdrowa Mario”; nie chodzi tu o modlitw za samego papiea, lecz w ogólnych intencjach Ojca witego)
  • posiada intencj zyskania odpustu;

Jeeli jest brak cakowitej dyspozycji, lub nie byy wypenione wszystkie warunki, zyskuje si odpust czstkowy. Szczególnie pierwszy warunek wydaje si nam bardzo trudny do wykonania.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019