PRZYPOMNIENIE NAUKI KOŚCIOŁA

Związki Partnerskie ( = wspólne zamieszkanie „ jak małżeństwo”), małżeństwa cywilne ( = czyli niesakramentalne) – nie są zgodne z moralnością chrześcijańską. Jeżeli ktoś wybiera taki styl życia, musi też zaakceptować konsekwencje takiej postawy. Nie może sprawować funkcji matki lub ojca chrzestnego, nie otrzymuje rozgrzeszenia przy spowiedzi (trwanie w grzechu) [ chyba że nie wyzna tego grzechu – a spowiednik nie ma obowiązku o wszystko pytać ] ani nie może wówczas przystępować do komunii św.

Przystępowanie do komunii św. z grzechem ciężkim jest świętokradztwem .

/ Sumienie dobrze pielęgnowane daje nam odpowiedź /.

Taka postawa nie jest sprawą prywatną – bo  swoim postępowaniem ktoś daje złe świadectwo swojej wierze...innych swoim przykładem pociąga do złego.

Rodzice i Rodzice Chrzestni powinni się czuć odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci oraz koniecznie upomnieć w przypadku takiej sytuacji.

Najbardziej niepokojącym faktem jest – że jakiekolwiek  pouczenia od wielu już lat nie odnoszą żadnego skutku. Z roku na rok jest coraz gorzej...

Synod Biskupów potwierdził praktykę Kościoła, opartą na Piśmie Świętym (por. Mk 10, 2-12), niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, ponieważ swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie sprzeciwiają się tej jedności w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która jest oznaczona i realizowana w Eucharystii. Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal − pomimo ich sytuacji − przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle na ile to jest możliwe,Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019