Nasz Jubilat – Ks. Józef Mrocheń ( 50 r. Kapłaństwa )

Ks. mgr Józef Mrocheń – ur. się 28.08.1944 w Krasiejowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15.06.1969 z rąk ks. bpa Fr. Jopa. W latach 1969 – 73 pracuje jako wikary w Strzelcach Opolskich ( św. Wawrzyńca) a następnie w Opolu – Półwsi ( św. Michała ). Stamtąd na podstawie nominacji ks bpa A.Nossola z dnia 07.06.1979 zostaje mianowany proboszczem w Wysokiej.Ten okres był bardzo bogaty w wiele wydarzeń natury gospodarczej i duszpasterskiej. Zostały wymalowane kościoły – w Kolonii Ł. i w Wysokiej oraz w Wachowie, nowy wystrój wewnętrzny otrzymał kościół w Kolonii Ł. W tym okresie też „dotarła z Fatimy Matka Boża” do kościoła w Kolonii Ł. a na wieży kościoła w Wysokiej zawieszone zostały 4 nowe dzwony ( 1984 ). Uporządkowane zostało obejście kościoła w Wachowie, urządzony został parking przy kościele w Wysokiej. Wskrzeszona została do życia orkiestra parafialna, w której sam brał czynny udział grając na saksofonie.


Na czas jego duszpasterzowania przypadła jedna z najwspanialszych uroczystości parafialnych. 11.06.1988 święcenia kapłańskie przyjął Ks. Bp Andrzej Czaja a 18 czerwca po 25 latach odbyły się w parafii kolejne prymicje z bardzo licznym udziałem wiernych. Przy wielu inwestycjach Ks. Józef postawił sobie za cel ubogacenie życia parafialnego różnego rodzaju uroczystościami okazjonalnymi, aby w ten sposób zjednoczyć bardzo rozległa parafię, nauczyć ludzi świętować i wspólnie się radować. Wykorzystywał ku temu każdą możliwą okazję, aby organizować festyny, dożynki, rocznice, spotkania. Taki styl podobał się ludziom i weszło to w żywą tradycję całej wspólnoty parafialnej W 1989 r. został przeniesiony do parafii Krapkowice – Otmęt a następnie 21.11.1993 do parafii Nakło pod Opolem. Tam z całą wspólnotą parafialną 22 czerwca obchodzić będzie swój Złoty Jubileusz Kapłaństwa.


Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019