NOWE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA NOWYCH ATRAKCYJNYCH WARUNKACH

OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA wygospodarowała 30 miejsc w nowym projekcie „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” przeznaczonych dla osób od nas, które chcą założyć działalność gospodarczą i uzyskać dotację w wysokości 27 tys. zł.

1. Z projektu może skorzystać każda osoba, która ukończyła 30 lat życia

2. Pozostaje bez stałego zatrudnienia (nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy) lub jest zatrudniona na umowę o pracę z minimalną pensją (2250 zł brutto) albo na umowie zlecenie lub umowie o dzieło lub jest rolnikiem do 2,5 ha przeliczeniowego, domownikiem rolnika bez ograniczeń, emerytem lub rencistą.

3. Zamieszkuje województwo opolskie

4. Przez rok wstecz nie prowadziła własnej firmy

 

W ramach projektu można uzyskać:

1. Bezzwrotną dotację w wysokości 27 tys. zł z przeznaczeniem na założenie własnej firmy

2. Wsparcie pomostowe w wysokości 1 tys. zł/miesięcznie przez 12 miesięcy (łącznie 12 tys. zł) z przeznaczeniem na utrzymanie firmy

3. Bezpłatne szkolenie z zakresu księgowości, prowadzenia firmy, prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego

4. Bezpłatne doradztwo z zakresu doradztwa zawodowego oraz biznesowego

WARUNEK: Firma musi być utrzymana przez jeden rok czasu od dnia podpisania umowy (przyznania dotacji w wysokości 27 tys. zł)

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie telefonicznie pod numer Cyprian Tkacz 695 522 855 do dnia 23 czerwca 2019 roku. Następnie wszystkie dokumenty zostaną wypełnione przez pracowników merytorycznych (nie trzeba będzie samemu wypełniać wniosku).Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019