W Tobie, Święta Anno, mam nadzieję!

Korony dla Św. Anny

Figurka Św. Anny Samotrzeciej z sanktuarium w Oleśnie to XV wieczna  rzeźba drewniana, polichromowana, złocona i srebrzona, która powstała jako wotum wdzięczności za cudowne ocalenie oleśnianki  Anny (1444). Figurka ta stanowi największą świętość ziemi oleskiej, czego wyrazem jest wielowiekowy kult Babki Chrysta Pana, ruch pielgrzymkowy, kościół Św. Anny z placem odpustowym i wielka miłość oraz przywiązanie wiernych ziemi oleskiej do Św. Anny i do tego miejsca, które zrodziło się z miłości do niej.

Św. Anna w oleskim wizerunku przedstawiona jest jako „tronująca”; jej kolana są „tronem” Dzieciątka Jezus, a jej ramię jest oparciem dla Córki Maryi. Maryja – „nowa Ewa” podaje owoc „nowemu Adamowi” – Jezusowi, Bożemu Synowi. To jabłko nawiązuje do grzechu pierworodnego i zapowiada nasze odkupienie w Chrystusie. Anna stanowi tron dla tego wydarzenia, które można ująć w słowa: „oto wasz Zbawiciel – Jezus i Matka Zbawiciela – Maryja”, a Ona sama (Anna) jako ta trzecia: Święta Anna Samotrzecia. Dla mieszkańców Olesna Św. Anna jest prawdziwym skarbem,  nośnikiem najdroższych i najcenniejszych wartości, dlatego już kiedyś na głowy świętych postaci nałożono diademy. To znak poddania, hołdu, wierności.

Koronacja – uroczysty akt intronizacji, związany z przekazaniem mu insygniów władzy i nałożeniem ozdobnego nakrycia głowy w postaci korony. W kulturze europejskiej drobiazgowo rozbudowany obrządek sakramentalium, połączony najczęściej z liturgią mszalną. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 500 – lecia naszego sanktuarium. Z tej okazji Rada Miasta nadała najwyższe wyróżnienie honorowe  – Różę Olesna  Sanktuarium Św. Anny. Przed nami uroczystości odpustowe i ukoronowanie figurki Św. Anny Samotrzeć koronami biskupimi. Biskup opolski Andrzej Czaja, syn ziemi oleskiej, w imieniu nas i naszych przodków ukoronuje naszą figurkę koronami pozłacanymi i ozdobionymi perłami jako znak naszego umiłowania i zawierzenia Świętej Annie. 

Przybądźmy na uroczystości odpustowe i koronacyjne 26-29 lipca, aby wzorem naszych przodków wyśpiewać: Ja sobie wybrałem za obronę Babkę Chrysta Pana Świętą AnnęNa tej uroczystości trzeba być!Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019