Kurier miłosierdzia - Josef Pawliczek

– To był człowiek napromieniowany wiarą otrzymaną na Śląsku i miłością do Śląska – mówi o Josefie Pawliczku ks. Arnold Drechsler, dyrektor opolskiej Caritas.

Niezwykle zasłużony, związany z niemiecką Caritas Josef Pawliczek, przez całe lata organizujący pomoc dla Polski, zmarł 3 czerwca we Freiburgu. Do anegdot przeszła historia o tym, że gdy do jego szefa, ks. Georga Hüsslera, dyrektora niemieckiej Caritas, trafiały pisma z prośbą o pomoc z regionu Europy Środkowej, on zwykł używać cytatu faraona z Księgi Rodzaju (Rdz 41,55): „Ite ad Josef...” („Idźcie do Józefa i cokolwiek wam powie, to czyńcie”), odsyłając interesantów do Josefa Pawliczka. A ten już wiedział, co robić.

Urodził się w1931 roku w Opolu. Po wojnie jego rodzinę wysiedlono, a dom zajęli repatrianci. On sam wziął jeszcze  ślub w Opolu a w 1956 roku wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec.

W 1967 roku podjął pracę w centrali niemieckiej Caritas we Freiburgu i wkrótce został odpowiedzialny na referat Europy Wschodniej. Tam rozwinął swoje talenty - zarówno duchowe jak i organizacyjne.

Przez kolejne 28 lat organizował pomoc materialne dla Polski, dla chorych, dla niepełnosprawnych wcześniej dla potrzebujących w stanie wojennym.W latach 1981 – 1988 Caritas Niemiec przekazał do Polski prawie 49 ton pomocy ( materiałów i sprzętów ) o wartości ponad 180 mln marek.

Jego wielka aktywność zaczęła się po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Oczkiem w głowie były dla niego KUL oraz diecezja opolska. Wśród licznych urządzeń i sprzętów medycznych wymienić trzeba jego pomoc w sprowadzeniu w 1977 roku pierwszej w regionie bomby kobaltowej stosowanej w teleradioterapii onkologicznej oraz pierwszego tomografu komputerowego dla WCM w 1991 r.

Podstawą jego działań były głębokie przekonania religijne.

W czerwcu 1991 roku w uznaniu zasług dla miasta i regionu – Josef  Pawliczek otrzymał honorowe obywatelstwo Opola.

Jemu bardzo zależało na pojednaniu polsko – niemieckim. To łączyło go z abpem Alfonsem Nossolem. Obaj uważali, że pojednanie to jest możliwe i starali się do niego prowadzić. 

To były dwa filary mostu nad granicami. Zawdzięczamy mu projekt Stacji Opieki Caritas, które założone 30 lat temu do dziś zajmują się pielęgnacją chorych w domach.

Nim przeszedł na emeryturę – w 1995 powołał z kard Andrzejem Marią Deskurem Wspólnotę Pomocy dla Chorych i Niepełnosprawnych w Polsce, której od 2011 roku był prezesem. Przekazuje ona nadal, przez Caritas Polska sprzęt do pielęgnacji chorych do wszystkich polskich diecezji.

Józef Pawliczek zmarł 3 czerwca. Ostatnie 1,5 roku spędził w Domu Opieki św. Anny prowadzonej przez freiburską Caritas. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu.Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019