Groby na naszych cmentarzach parafialnych

W ostatnim czasie – pomimo wielkiej troski wielu rodzin – wzrasta ilość grobów zaniedbanych. Większość z nich jest z odległych lat – najbliższa rodzina już nie żyje, a dalsze pokrewieństwo zagląda bardzo rzadko na cmentarz. Najczęściej na grobach pojawiają się raz w roku sztuczne kwiaty i znicz.


Mieszkając daleko, nie jesteśmy w stanie być często na cmentarzu. Mieszkając na miejscu, nie chcemy mieć cmentarza „świątecznego” – czyli nawiedzanego tylko okolicznościowo ( Wszystkich Świętych ). Wspólnym wysiłkiem chcemy dokładać starań, aby cmentarz był zadbany.
W sytuacjach, gdy najbliższa rodzina jest daleko – przekażmy informację o potrzebie większego zadbania o to miejsce.
W przypadku starych grobów są dwie możliwości:
1/ Komuś zlecimy prace, albo likwidujemy groby.
2/ W przypadku grobów do 20 lat - takie groby muszą być zadbane.
Każdy grób musi być zaopatrzony w krzyż oraz napis – kto w tym miejscu spoczywa. Wiele grobów dzieci jest bez krzyży i napisów – czyli do likwidacji.
Groby zaniedbane – bez krzyży, napisów i zaniedbane ( zachwaszczone) - będą w najbliższym czasie zlikwidowane. Każde prace przy likwidacji grobu należy zgłosić w kancelarii!


Wszystkie aktualności

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019