Groby na naszych cmentarzach parafialnych

W ostatnim czasie – pomimo wielkiej troski wielu rodzin – wzrasta ilo grobów zaniedbanych. Wikszo z nich jest z odlegych lat – najblisza rodzina ju nie yje, a dalsze pokrewiestwo zaglda bardzo rzadko na cmentarz. Najczciej na grobach pojawiaj si raz w roku sztuczne kwiaty i znicz.


Mieszkajc daleko, nie jestemy w stanie by czsto na cmentarzu. Mieszkajc na miejscu, nie chcemy mie cmentarza „witecznego” – czyli nawiedzanego tylko okolicznociowo ( Wszystkich witych ). Wspólnym wysikiem chcemy dokada stara, aby cmentarz by zadbany.
W sytuacjach, gdy najblisza rodzina jest daleko – przekamy informacj o potrzebie wikszego zadbania o to miejsce.
W przypadku starych grobów s dwie moliwoci:
1/ Komu zlecimy prace, albo likwidujemy groby.
2/ W przypadku grobów do 20 lat - takie groby musz by zadbane.
Kady grób musi by zaopatrzony w krzy oraz napis – kto w tym miejscu spoczywa. Wiele grobów dzieci jest bez krzyy i napisów – czyli do likwidacji.
Groby zaniedbane – bez krzyy, napisów i zaniedbane ( zachwaszczone) - bd w najbliszym czasie zlikwidowane. Kade prace przy likwidacji grobu naley zgosi w kancelarii!


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019