Odpust za zmarych

Pierwsze dni listopada stanowi zaproszenie do uzyskania przez wiernych odpustu zupenego i ofiarowania go za zmarych. 

 


Odpust zupeny jest to darowanie czowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, nalenych za grzechy odpuszczone ju co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupeny dla siebie uniknie kar czycowych. Kto uzyska odpust zupeny za zmarych – ratuje dusze z czyca. 

Oto okolicznoci umoliwiajce uzyskanie odpustu w najbliszych dniach:

1. Wierni, którzy nawiedz koció lub kaplic 1 listopada od poudnia i przez cay Dzie Zaduszny, mog dostpi odpustu zupenego za zmarych. Mona go uzyska tylko jeden raz w cigu dnia.

2. Wierni, którzy nawiedz cmentarz i pomodl si mog uzyska odpust za zmarych.

Odpust jest zupeny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest czstkowy.

3.Warunki uzyskania odpustu s nastpujce:

– Wykluczenie wszelkiego przywizania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeeli jest brak penej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust bdzie tylko czstkowy) 

– Spenienie trzech warunków: spowied sakramentalna lub bycie w stanie aski uwicajcej, przyjcie Komunii witej oraz odmówienie: Ojcze nasz...., Wierz... i modlitwy w intencjach Ojca witego.

 

Wane: Trzy warunki: spowied, Komunia w. i modlitwy mog by dopenione w cigu wielu dni przed lub po wypenieniu danej czynnoci nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi by midzy nimi czno. Po jednej spowiedzi sakramentalnej mona uzyska wiele odpustów zupenych, a po jednej Komunii w. i jednej modlitwie mona uzyska tylko jeden odpust zupeny.  


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019