Ślonski kalendorz

W bieżącym roku szkolnym w miesiącu maju w Publicznej Szkole Podstawowej w Wachowie odbył się konkurs na „Najlepszy tekst gwarowy”. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Karolina Wolna z klasy V. Oto fragment nagrodzonego zestawu gwarowego. Jest to opowiadanie pt. „Ślonski kalendorz”.

Jo nie wiym, cy wy wiycie, ale w kozdyj ślonskiyj chalpie jes tako rzec jak kalyndorz. Casym som dwa, abo i trzi w jednyj familyji, a kozdy mo inso przinalezytość. Jes kalyndorz kościelny, kaj som wiynkse świynta i wiynkse łodpusty nałokoło naznacone. Jes kalyndorz, co go roznosom fojerwermany. Tyn jes iberchałpt po to, coby naznacyć kiedy się krowa gonioła, kiedy się mo łocielić, kiedy maciora się mo prosić, kiedy kwoka na jajcach siadła. Casym się tyz pise, kiedy jes spynd, kiedy zebraniy wiyjskiy, kiedy się co sieje, a kiedy zniwuje. To się nazywo kalyndorz bałerski. Momy jesce insy kalyndorz – taki z malonkoma. W nim znacymy, kiedy fto mo gyburtstag, wesely, abo inkse rocnice, ftore na całym roku przipodajom. Kalyndorze momy rozmajte. Som takiy, co się z nich wyrywo kartki. Kozdy dziyń musimy do niego zajrzeć, coby ta wcorajso kartka urwać. Ale łone som niepraktiś, bo nie wiymy co boło pora dni nazod. Nojbarzyj lajdowane to som te na jedna srogo kartka. Jak ino na niego zajrzimy, to zaro wiymy, co się w całym roku dzioło, abo co jesce bydzie. Ale jes jesce jedyn, co się nazywo bildenkalynder. Idzie go powiesić zamias srogiygo łobroza w escimrze. Dzisiej momy roztomajtne kalyndorze – małe, srogiy, rube, ciynkiy, do kabze, taki na stoł i takiy elektronicne. Wszystkiy jednak majom jedne zadanie – pomos ludziom zaplanować kozdy dziyń. Ale tyz majom jesce jedne srogie zadaniy – przipominajom ludziom, jak wartko leci cas. I co my zrobiyli niedobrego w zyciu momy gibko naprawić, bo nie wiymy dugo jesce do tego kalyndorza byndziymy zaglondaćwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019