lonski kalendorz

W biecym roku szkolnym w miesicu maju w Publicznej Szkole Podstawowej w Wachowie odby si konkurs na „Najlepszy tekst gwarowy”. Pierwsze miejsce w tym konkursie zaja Karolina Wolna z klasy V. Oto fragment nagrodzonego zestawu gwarowego. Jest to opowiadanie pt. „lonski kalendorz”.

Jo nie wiym, cy wy wiycie, ale w kozdyj lonskiyj chalpie jes tako rzec jak kalyndorz. Casym som dwa, abo i trzi w jednyj familyji, a kozdy mo inso przinalezyto. Jes kalyndorz kocielny, kaj som wiynkse wiynta i wiynkse odpusty naokoo naznacone. Jes kalyndorz, co go roznosom fojerwermany. Tyn jes iberchapt po to, coby naznacy kiedy si krowa gonioa, kiedy si mo ocieli, kiedy maciora si mo prosi, kiedy kwoka na jajcach siada. Casym si tyz pise, kiedy jes spynd, kiedy zebraniy wiyjskiy, kiedy si co sieje, a kiedy zniwuje. To si nazywo kalyndorz baerski. Momy jesce insy kalyndorz – taki z malonkoma. W nim znacymy, kiedy fto mo gyburtstag, wesely, abo inkse rocnice, ftore na caym roku przipodajom. Kalyndorze momy rozmajte. Som takiy, co si z nich wyrywo kartki. Kozdy dziy musimy do niego zajrze, coby ta wcorajso kartka urwa. Ale one som nieprakti, bo nie wiymy co boo pora dni nazod. Nojbarzyj lajdowane to som te na jedna srogo kartka. Jak ino na niego zajrzimy, to zaro wiymy, co si w caym roku dzioo, abo co jesce bydzie. Ale jes jesce jedyn, co si nazywo bildenkalynder. Idzie go powiesi zamias srogiygo obroza w escimrze. Dzisiej momy roztomajtne kalyndorze – mae, srogiy, rube, ciynkiy, do kabze, taki na sto i takiy elektronicne. Wszystkiy jednak majom jedne zadanie – pomos ludziom zaplanowa kozdy dziy. Ale tyz majom jesce jedne srogie zadaniy – przipominajom ludziom, jak wartko leci cas. I co my zrobiyli niedobrego w zyciu momy gibko naprawi, bo nie wiymy dugo jesce do tego kalyndorza byndziymy zaglondawykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019