Zarys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej

Początki dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej sięgają końca XIX wieku.
Pierwszym budynkiem straży była drewniana szopa zbudowana w szczycie Urzędu Gminy w Wysokiej (późniejszego budynku miejskiego). Znajdował się tam sprzęt burzący, drabiny, wiadra i pompa ręczna na wozie konnym.

  Przed II wojną światową OSP posiadała  motopompę typu „Flangierka”.
  Na początku lat 50-tych strażnicę przeniesiono do budynku byłego magazynu nawozów, mieszczącego się obok państwa Respondek (obecnie Czichoń).
  Lata 60-te to rozwój działalności społecznej wsi, jednostka OSP podjęła budowę nowego obiektu strażnicy i sali na piętrze, który oddany został do użytku wiosną 1963 roku.
  W 1967 roku jednostka otrzymała samochód GLM- Lublin i motopompę „Polonia”.
  W 1970 członkowie OSP zakupili i poświęcili sztandar.
  W 1984 roku wieś Wysoka otrzymała I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Złota Wiecha” za najpiękniejszą i najgospodarniejszą wieś , nagrodą Komendanta Głównego Straży Pożarnej był nowy samochód terenowy Star 266.
  W latach 90-tych nastąpił dynamiczny rozwój jednostki, w którego szeregi wstąpiło wielu młodych druhów. 15 marca 1995 nasza jednostka jako pierwsza w Gminie Olesno została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z dotacji otrzymywanych na KSRG jednostka pozyskała nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w roku 2002 przekarosowano Stara 266, aby usprawnić jego funkcjonalność.
  Począwszy od roku 1997 członkowie OSP w czynie społecznym wykonywali wiele prac remontowych (malowanie budynku, kapitalny remont sali i garaży, wymiana okien i bram wymiana pokrycia dachowego) w celu uświetnienia wizerunku strażnicy.
Jednostka brała czyny udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych gdzie od 2000 do 2010r. zajmowała pierwsze miejsca, w 2001 roku zdobyła I miejsce w Zawodach Powiatowych, a 2005 roku II miejsce.
W 2008 roku OSP wraz z Radą Sołecka przystąpiła do projektu ,,Odnowa Wsi”, gdzie został złożony projekt na ,,Utworzenie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego” . Ze środków tego funduszu nasza sala została wyposażona w stoły, krzesła i sprzęt audio-wizualny.
W 2009 roku przez zaangażowanie druha Cypriana Tkacza zorganizowany został kurs płytkarski z Programu Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki” , z którego pozyskano część  środków na wyremontowanie i wypłytkowanie  zaplecza kuchenne.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019