Powicenie samochodu straackiego

W dniu 9 padziernika 2010 r. odbyo si uroczyste przekazanie i powicenie nowego cikiego samochodu poarniczego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Wysokiej.

Uroczysto rozpocza si zbirk przy OSP Wysoka i przemarszem do kocioa, gdzie odbya si msza w. w intencji Straakw, ich Rodzin oraz za ++ Straakw. Dowdc placu by dh. Dariusz Mokros, ktry poprowadzi ca uroczysto.Po mszy witej nastpi przemarsz do OSP Wysoka, gdzie na uroczystym apelu nastpio uroczyste przekazanie samochodu zgodnie z ceremoniaem poarniczym: podniesieniem Flagi Narodowej oraz odegraniem Hymnu Pastwowego.
Wrd przybyych goci byli midzy innymi: Biskup Diecezji Opolskiej ksidz Andrzej Czaja, Dyrektor Zarzdu Wykonawczego Oddziau Wojewdzkiego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP w Opolu Wiktor Urbaski, Komendant Powiatowy PSP w Olenie m. bryg. Czesaw Noga, Zastpca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Wojciech Wiecha, Przewodniczcy Rady Miejskiej w Olenie Piotr Antkowiak, przedstawiciele Rady Miejskiej w Olenie, czonek prezydium Zarzdu Woj. ZOSP RP w Opolu bryg. Zygmunt Zalewski, Proboszcz Parafii Wysoka ks. Henryk Kontny, Proboszcz Parafii w Olenie ks. Walter Lenart, sotys Wysokiej Renata Wolny, Komendant Gminny OSP Tadeusz Rutko, prezesi i naczelnicy OSP Gminy Olesno, poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Olesno oraz mieszkacy soectwa Wysoka.
Kulminacyjnym punktem uroczystoci byo odczytanie aktu przekazania oraz wrczenie kluczykw nowego samochodu naczelnikowi OSP jednostki w Wysokiej dh Zygmuntowi yko przez Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego, a nastpnie przekazanie ich kierowcy dh. Karolowi Bardorz.
Burmistrz Olesna w swoim wystpieniu podkreli, i wydarzenie to jest wane nie tylko dla OSP w Wysokiej, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkacw Miasta i Gminy Olesno. Mwi: "Poczucie bezpieczestwa to najbardziej naturalna potrzeba czowieka, a tempo ycia, rozwj techniki i postp cywilizacyjny, obok bardziej wygodnego ycia, nios te wiele zagroe. (...) Rosnce zadania wymagaj coraz wikszych nakadw ze strony gminy. Rwnie Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspomaga wadze lokalne i inicjatywy straakw-ochotnikw." Uytkownikom wozu- straakom z Wysokiej - yczy bezpiecznych powrotw z akcji ratowniczych, wszelkiej pomylnoci osobistej oraz by wity Florian mia ich, ich Rodziny oraz wszystkich mieszkacw Wysokiej w swojej opiece.
Naczelnik w imieniu druhw OSP dzikowa: "W imieniu caej Jednostki skadam gorce podzikowania za przydzielony samochd podnoszcy zdolno operacyjn naszej Jednostki. Rwnoczenie zapewniam Druha Prezesa, e bdziemy si stara aby ten samochd by zawsze sprawny i naleycie konserwowany".

Uroczystego powicenia samochodu dokona Biskup Diecezji Opolskiej ks. Andrzej Czaja.
Podczas uroczystoci dh. Waldemar Jeziorekprzybliy krtk histori OSP w Wysokiej. Nastpnieodznaczeni zostali zasueni za ofiarn i spoeczn prac straacy.
Na zakoczenie Prezes OSP dh. Piotr Paweczyk w imieniu caej jednostki podzikowa Panu Burmistrzowi Sylwestrowi Lewackiemu i caej Radzie Gminy, za tak wielkie wyrnienie i przekazanie tego nowego samochodu Mercedes- Benz Atego, ktrego zakup by moliwy dziki yczliwoci i wsparciu finansowym niebagatelnej sumy 500 tys. z..Podzikowa take za dotacj z OW ZOSP w Opolu w kwocie 150 tys. z.
Serdeczne podzikowania take ks. Biskupowi Andrzejowi Czaja za przybycie na tak wan dla naszej jednostki uroczysto i powicenie tego samochodu, ktry ma nam suy w myl straackiego hasa: ,, Bogu na chwa, ludziom na poytek”. Dh. zapewni take ze straacy nasi doo wszelkich stara, aby ten samochd suy nam wszystkim.
W dowd wdzicznoci wrczono skromne upominki dla zaproszonych goci. Na koniec dh. w imieniu wasnym jak i caego zarzdu OSP Wysoka jeszcze raz zoy serdeczne podzikowania gociom zaproszonym, pocztom sztandarowym, delegacjom, orkiestrze oraz mieszkacom naszej miejscowoci za skorzystanie z zaproszenia i uwietnienie swoj obecnoci tego wanego dla naszej jednostki wydarzenia a nastpnie zaprosi do zapoznania si z nowym samochodem i na wsplny poczstunek.
Przekazany pojazd jest nowoczesnym, fabrycznie nowym cikim samochodem poarniczym MERCEDEZ-BENZ GCBA 5/32 z napdem 4x4.
Samochd posiada zbiornik na 5 tysicy litrw wody, dwuzakresow autopomp o wydajnoci3 200 litrwna minut, dziako wodno-pianowe, lini szybkiego natarcia, wycigark elektryczn o sile ucigu 7 ton, agregat prdotwrczy z masztem owietleniowym oraz drabin poarnicz.
W 2011 roku chcemy zorganizowa kursy brukarski, docieplania budynw i malarski. Organizowanie takich kursw pomaga naszym druhom i mieszkacom w rozwijaniu swoich umiejtnoci a jednoczenie przez prace praktyczne moemy polepszy wizerunek naszej stranicy. Druhowie podwyszaj take swoje kwalifikacje przez udzia w wielu kursach i szkoleniach organizowanych przez Orodek Szkolenia przy Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Olenie.
Straacy naszej jednostki bior udzia w wielu akcjach ratowniczo-ganiczych, wiczeniach, a take angauj si w dziaalno kulturaln i religijn w naszej miejscowoci.
Obecnie nasza jednostka liczy 37 druhw, 8 druhen druyny kobiecej i 10 czonkw chopicej druyny modzieowej.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019