Poświęcenie samochodu strażackiego

W dniu 9 października 2010 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przy OSP Wysoka i przemarszem do kościoła, gdzie odbyła się msza św. w intencji Strażaków, ich Rodzin oraz za ++ Strażaków. Dowódcą placu był dh. Dariusz Mokros, który poprowadził całą uroczystość. Po mszy świętej nastąpił przemarsz do OSP Wysoka, gdzie na uroczystym apelu nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu zgodnie z ceremoniałem pożarniczym: podniesieniem Flagi Narodowej oraz odegraniem Hymnu Państwowego.
Wśród przybyłych gości byli między innymi: Biskup Diecezji Opolskiej ksiądz Andrzej Czaja, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu Wiktor Urbański, Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie mł. bryg. Czesław Noga, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Wojciech Wiecha, Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Piotr Antkowiak, przedstawiciele Rady Miejskiej w Oleśnie, członek prezydium Zarządu Woj. ZOSP RP w Opolu bryg. Zygmunt Zalewski, Proboszcz Parafii Wysoka ks. Henryk Kontny, Proboszcz Parafii w Oleśnie ks. Walter Lenart, sołtys Wysokiej Renata Wolny, Komendant Gminny OSP Tadeusz Rutko, prezesi i naczelnicy OSP Gminy Olesno, poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Olesno oraz mieszkańcy sołectwa Wysoka.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie aktu przekazania oraz wręczenie kluczyków nowego samochodu naczelnikowi OSP jednostki w Wysokiej dh Zygmuntowi Łyko przez Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego, a następnie przekazanie ich kierowcy dh. Karolowi Bardorz. 
Burmistrz Olesna w swoim wystąpieniu podkreślił, iż wydarzenie to jest ważne nie tylko dla OSP w Wysokiej, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Olesno. Mówił: "Poczucie bezpieczeństwa to najbardziej naturalna potrzeba człowieka, a tempo życia, rozwój techniki i postęp cywilizacyjny, obok bardziej wygodnego życia, niosą też wiele zagrożeń. (...) Rosnące zadania wymagają coraz większych nakładów ze strony gminy. Również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspomaga władze lokalne i inicjatywy strażaków-ochotników." Użytkownikom wozu- strażakom z Wysokiej - życzył bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, wszelkiej pomyślności osobistej oraz by święty Florian miał ich, ich Rodziny oraz wszystkich mieszkańców Wysokiej w swojej opiece.
Naczelnik w imieniu druhów OSP dziękował: "W imieniu całej Jednostki składam gorące podziękowania za przydzielony samochód podnoszący zdolność operacyjną naszej Jednostki. Równocześnie zapewniam Druha Prezesa, że będziemy się starać aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany".

Uroczystego poświęcenia samochodu dokonał Biskup Diecezji Opolskiej ks. Andrzej Czaja.
Podczas uroczystości dh. Waldemar Jeziorek  przybliżył krótką historię OSP w Wysokiej. Następnie  odznaczeni zostali zasłużeni za ofiarną i społeczną pracę strażacy. 
Na zakończenie Prezes OSP dh. Piotr Pawełczyk w imieniu całej jednostki podziękował Panu Burmistrzowi Sylwestrowi Lewackiemu i całej Radzie Gminy, za tak wielkie wyróżnienie i przekazanie tego nowego samochodu Mercedes- Benz Atego, którego zakup był możliwy dzięki życzliwości i wsparciu finansowym niebagatelnej sumy 500 tys. zł..           Podziękował także za dotację z OW ZOSP w Opolu w kwocie 150 tys. zł.
  Serdeczne podziękowania także ks. Biskupowi Andrzejowi Czaja za przybycie na tak ważną dla naszej jednostki uroczystość i poświęcenie tego samochodu, który ma nam służyć w myśl strażackiego hasła: ,, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dh. zapewnił także ze strażacy nasi dołożą wszelkich starań, aby ten samochód służył nam wszystkim.
 W dowód wdzięczności wręczono skromne upominki dla zaproszonych gości. Na koniec dh. w imieniu własnym jak i całego zarządu OSP Wysoka jeszcze raz złożył serdeczne podziękowania gościom zaproszonym, pocztom sztandarowym, delegacjom, orkiestrze oraz mieszkańcom naszej miejscowości za skorzystanie z zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością tego ważnego dla naszej jednostki wydarzenia a następnie zaprosił do zapoznania się z nowym samochodem i na wspólny poczęstunek.
   Przekazany pojazd jest nowoczesnym, fabrycznie nowym ciężkim samochodem pożarniczym MERCEDEZ-BENZ GCBA 5/32 z napędem 4x4. 
Samochód posiada zbiornik na 5 tysięcy litrów wody, dwuzakresową autopompę o wydajności 3 200 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 7 ton, agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym oraz drabinę pożarniczą.
  W 2011 roku chcemy zorganizować kursy brukarski, docieplania budynów i malarski. Organizowanie takich kursów pomaga naszym druhom i mieszkańcom w rozwijaniu swoich umiejętności a jednocześnie przez prace praktyczne możemy polepszyć wizerunek naszej strażnicy. Druhowie podwyższają także swoje kwalifikacje przez udział w wielu kursach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
Strażacy naszej jednostki biorą udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, a także angażują się w działalność kulturalną i religijną w naszej miejscowości.
  Obecnie nasza jednostka liczy 37 druhów, 8 druhen drużyny kobiecej i 10 członków chłopięcej drużyny młodzieżowej. wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019