Nowy nabytek w OSP Wysoka (2011r. )

ZDJĘCIA


Jednostka nasza przez kilka lat czyniła starania aby zakupić drugi samochód ratowniczo-gaśniczy, gdyż według wymogów jednostka będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym powinna posiadać min. dwa samochody.

Pod koniec roku 2010 rzecz niemożliwa stała się możliwą i jednostka nasza z uwagi na zwiększenie alokacji na poddziałanie 3.1.1. Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w ramach III naboru wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie na „ Zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”. W czerwcu zgodnie z harmonogramem projektu unijnego OSP zakupiła nowy samochód ratowniczo – pożarniczy marki MAN TGM 18.290, a zwrotnej pożyczki udzieliła Gmina Olesno. Samochód w 85% sfinansowany został z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W dniu 6 sierpnia 2011 roku przebywający na urlopie nasz ks. bp. Andrzej Czaja dokonał uroczystego poświęcenia nowego samochodu MAN. Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście pan Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki z jego zastępcą , Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie mł. bryg. Czesław Noga z jego zastępcą, Komendant Gminny OSP dr. Tadeusz Rutko, ks. Proboszcz Henryk Kontny i licznie zgromadzeni druhowie i mieszkańcy. Nowy ciężki samochód ratowniczo – pożarniczy to nowoczesny pojazd spełniający normy Euro 5, posiada zbiornik na 5 tysięcy litrów wody, 500l środka pianotwórczego, dwuzakresową autopompę o wydajności 3500 litrów na minutę przy 8 barach i 400 l/min przy 40 barach, dozownik środka pianotwórczego 3-6%, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia o długości węża 60 mb i zwijadłem napędzie elektrycznym i ręcznym, wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 7 ton, agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym 2x 1000W, drabinę pożarniczą DNW 3080, zraszacze przednie i boczne, siedem żaluzji aluminiowych pyłoszczelnych i bryzgoszczelnych, skrytki wyposażone w oświetlenie LED, w kabinie klimatyzacja i ogrzewanie niezależne. Nasz nowy samochód GCBA 5/35 został doposażony przez nas w sprzęt niezbędny do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019