Nowy nabytek w OSP Wysoka (2011r. )

ZDJCIA


Jednostka nasza przez kilka lat czynia starania aby zakupi drugi samochd ratowniczo-ganiczy, gdy wedug wymogw jednostka bdca w Krajowym Systemie Ratowniczo- Ganiczym powinna posiada min. dwa samochody.

Pod koniec roku 2010 rzecz niemoliwa staa si moliw i jednostka nasza z uwagi na zwikszenie alokacji na poddziaanie 3.1.1. Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w ramach III naboru wnioskw otrzymalimy dofinansowanie na „ Zakup samochodu ratowniczo - poarniczego przez jednostk Ochotniczej Stray Poarnej w Wysokiej”. W czerwcu zgodnie z harmonogramem projektu unijnego OSP zakupia nowy samochd ratowniczo – poarniczy marki MAN TGM 18.290, a zwrotnej poyczki udzielia Gmina Olesno. Samochd w 85% sfinansowany zosta z rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W dniu 6 sierpnia 2011 roku przebywajcy na urlopie nasz ks. bp. Andrzej Czaja dokona uroczystego powicenia nowego samochodu MAN. Na uroczysto przybyli rwnie zaproszeni gocie pan Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki z jego zastpc , Komendant Powiatowy PSP w Olenie m. bryg. Czesaw Noga z jego zastpc, Komendant Gminny OSP dr. Tadeusz Rutko, ks. Proboszcz Henryk Kontny i licznie zgromadzeni druhowie i mieszkacy. Nowy ciki samochd ratowniczo – poarniczy to nowoczesny pojazd speniajcy normy Euro 5, posiada zbiornik na 5 tysicy litrw wody, 500l rodka pianotwrczego, dwuzakresow autopomp o wydajnoci 3500 litrw na minut przy 8 barach i 400 l/min przy 40 barach, dozownik rodka pianotwrczego 3-6%, dziako wodno-pianowe, lini szybkiego natarcia o dugoci wa 60 mb i zwijadem napdzie elektrycznym i rcznym, wycigark elektryczn o sile ucigu 7 ton, agregat prdotwrczy z masztem owietleniowym 2x 1000W, drabin poarnicz DNW 3080, zraszacze przednie i boczne, siedem aluzji aluminiowych pyoszczelnych i bryzgoszczelnych, skrytki wyposaone w owietlenie LED, w kabinie klimatyzacja i ogrzewanie niezalene. Nasz nowy samochd GCBA 5/35 zosta doposaony przez nas w sprzt niezbdny do prowadzenia samodzielnych dziaa ratowniczo-ganiczych.



wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019