Dzieo pokoju

Nie dawno jechaam pocigiem, gdzie byo wielu ludzi, ktrzy rozmawiali o wszystkim i o niczym. Jednak takim wanym tematem wraz z upywem czasu staa si polityka naszego kraju. Kady jakby wiedzia lepiej... kady chcia co dopowiedzie o swojej wybranej partii, czy zgrupowaniu. Zauwayam, e byli w pocigu te ludzie religijni, ktrzy te mieli takie swoje mocne zapatrywania polityczne. Ja jako si przysuchiwaam spokojnie, bo polityka nigdy nie bya moim mocnym tematem. W Afryce, w czasie wojny domowej, koci naprawd pomaga wszystkim bez wzgldu na przynaleno polityczna. Ludzie religijni nigdy nie powinni dzieli ale czy. Tylko nasze budowane mosty buduj dziea pokoju. W kadej grupie spoecznej jest wiele dobra i za, bo gdzie czowiek, tam radoci i problemy...Tego si tam nauczyam... i tak ju w moim yciu zostanie.

W pewnej chwili kto zapyta mnie, za jak parti polityczn ja jestem? Kady sucha, poniewa zdanie katolickiej zakonnicy byoby tutaj wane. Powiedziaam bardzo wyranie:” Dopiero co wrciam z Afryki i jeszcze si za bardzo nie orientuj, ale ceni czowieka samego, a nie przynaleno do danego zgrupowania spoecznego... „ Jako tak zapada cisza, bo tak naprawd to kady chcia usysze potwierdzenia swoich sw... Nagle jeden z modszych mczyzn odezwa si, mwic: ”Siostra jest chyba niedouczona” . I dalej prowadzono bardzo gone dyskusje na temat ostatnich wydarze... Ja przemilczaam... bo nie byo warto, aby co dopowiedze... Kiedy ludzie yj w pewnej obsesji, wtedy pozostaje milczenie..., bo sowa mog tylko rani... Matka Teresa napisaa kiedy:” Dziea mioci s dzieami pokoju. My nigdy nie zajmujemy si polityk, dlatego wszyscy nas kochaj... „ Dlatego moe pokojowanagroda Nobla i wiele innych nagrd i wito... bo to kobieta, ktra budowaa mosty midzy ludmi, kochajc wszystkich bez wzgldu na religi wyznawana, przynaleno spoeczn czy tytuy posiadane... Dla Matki Teresy wany by czowiek... i jego serce, ktre czekao na mio. I Bg..., dla ktrego ya i kochaa... wszystkich... Taki obraz kocioa, taki wzr do naladowania, jest chyba dla kadego, w dzisiejszym naszym wiecie, w naszym kraju... jeli chcemy by ludmi humanitarnymi, religijnymi, ibudowa dziea pokoju...wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019