Historia kościoła w Kolonii

W latach 1958 – 63 w bardzo trudnym okresie władzy komunistycznej, również jako wotum ocalenia parafii w czasie II wojny światowej ks. dziekan Antoni Kaleja postanowił z para­fianami wybudować w Kolonii kościół. Pierwsze pismo ks. Kalei do kurii opolskiej w tej sprawie zostało skierowane 27.02.1957 r.

Jako motyw podano, że parafianie z Klekotnej i z Kolonii Ł. mają bardzo daleko do kościoła parafialnego oraz, że za czasów niemieckich już był plan budowy kościoła, ale dyskryminacja władz hitlerowskich ludności śląskiej o nastawieniu polskim nie dopuściła do tego. Tak pisał ks. dziekan Kaleja. Ten argument chwycił. W czerwcu (21.06) 1957 r. przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie zezwala na przywłaszczenie działek pod budowę przyszłego kościoła. Działki pod kościół ofiarowały: Maria Syguła zd. Mann i Anastazja Krupa. Z województwa, jako odpowiedź na pismo z kurii, przyszła zgoda 4 sierpnia 1957 r. Kamień węgielny został już poświęcony 3.08.1958 r. przez ks. bpa diecezji opolskiej Franciszka Jopa a konsekrowany kościół był przez ks. bpa Wacława Wyciska, dawnego administratora parafii Wysoka, w dniu 9.06.1963 r. Projektantem kościoła był mgr. inż. arch. Wojciech Stypułowski z Opola wraz z zespołem, kierownikiem budowy był mistrz Klemens Lysy z Leśnej a majstrem budowlanym był jego brat Antoni Lysy, ojciec dwóch kapłanów. Budowę prowadzono systemem gospodarczym. Przygotowano cegłę, ofiarowano drzewo. Kościół ma wymiary: 36,30 m. dłg., 20,20 m. szer. i 11,4 m. wys. aż do sufitu. Wieża ma wysokość 44,9 m. razem z iglicą, która w sumie ma 2,4 m. Kościół posiada trzy nawy, prezbiterium jest podniesione o 7 stopni. Cokół kościoła i wieży jest kamienny.Dach najpierw był ceramiczny, kiedy jednak w „sylwestra” 1977/78 r. wielka wichura zerwała dach umieszczono na kościele dach z blachy cynkowej. W kościele najpierw znajdowała się betonowa figura Matki Bożej. Kiedy Ks. J.Mrocheń przywiózł z Warszawy nową figurę, którą ufundował i przysłał bezpośrednio z Fatimy Ryszard Prestel, wówczas ta nowa figura została umieszczona w kościele. Duża betonowa figura znalazła godne miejsce przed kościołem. Dzięki staraniom Ks. J.Mrochenia Kościół też otrzymał w tym czasie nowy wystrój wewnętrzny ( wyk. Piotr Kłosek ).Najdziwniejsze jest to, że kościół został poświęcony Matce Bożej z Fatimy, co w czasie wrogości reżimu komunistycznego względem objawień fatimskich było wydarzeniem bez precedensu. Dziś kościół ten jest znany na całą okolicę ze względu na miejsce nabożeństw fatimskich, które przyciągają ludzi ze wszystkich stron.
Dzięki staraniom wszystkich mieszkańców tego zakątka parafii możemy w tym małym III sanktuarium Ziemi Oleskiej ( za św. Anną i św. Rochem) przyjmować każdego miesiąca Pielgrzymów na Nabożeństwach Fatimskich.
O wystrój wewnętrzny i otoczenie kościoła zawsze starannie troszczą się mieszkańcy ( 367 ) dwóch wiosek: Kolonii Ł.( 216 ) i Klekotnej ( 151 ).
Dzięki ich staraniom oraz wsparciu Pielgrzymów możemy w miarę skutecznie dbać o ten duży kościół
Dziękując Bogu za 50 lat obecności w tym kościele – zapraszamy Parafian i Pielgrzymów do wspólnej modlitwy...wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019