FATIMSKI ODPUST...nie tylko 13 maja

Trzecim sanktuarium Ziemi Oleskiej po kocioach w. Anny w Olenie i w. Rocha w Grodzisku jest koci pw. Matki Boej Fatimskiej w Kolonii omnickiej, wzniesiony w latach 1957 – 1963 pod kierunkiem Ks. prob. Antoniego Kaleji z Wysokiej w charakterze wotum dzikczynnego, za ocalenie mieszkacw wsi podczas II wojny wiatowej.

Ju sam tytu kocioa w tych czasach by cudem, bowiem w Polsce istnia niepisany zakaz nadawania takiego tytuu kocioom ze wzgldu na tre objawie fatimskich.
Pocztkowo te wszystko przebiegao spokojnie. Tak byo do 1981 roku.
W tyme roku „przybya” do niego oryginalna figura Matki Boej Fatimy. Ofiarodawc cudownej figury okaza si Ryszard PRESTEL z parafii Ubstadt – Weiher, na terenie diecezji Freiburg w Niemczech. Pielgrzymujc co roku do Fatimy i innych sanktuariw pragn, aby w jego kociele parafialnym znalaza si figura Matki Boej Fatimskiej. Poniewa tame znajdowaa si ju scena Wniebowzicia NMP, wczesny proboszcz parafii Ubstadt – Weiher – ks. Reinhold KLEIN, wczeniej w latach 1971 – 1979 penicy urzd proboszcza w Wysokiej, zaproponowa, aby figur przekaza do kocioa w Kolonii omnickiej. Po otrzymaniu zawiadomienia o przesyce z Lizbony Ks. Jzef MROCHE przywiz wraz z Horstem POLLOKIEM figur z Warszawy w maju. Po wielu perypetiach w maju zwizanych z odebraniem figury z Warszawy a potem z miejscem jej lokalizacji ( Ks. Kaleja chcia, aby trafia do Olesna) 19 sierpnia przywieziono uroczycie figur do kocioa w Kolonii ., gdzie odprawiono naboestwo wprowadzajce, ktremu przewodniczy O. Aleksander CHUDOBA SVD z klasztoru Werbistw z Bytomia.
Od tego czasu koci w Kolonii . sta si miejscem pielgrzymek na Naboestwa Fatimskie, celebrowane w okresie zimowym ( listopad – kwiecie ) kadego 13 dnia miesica a w okresie letnim ( maj – padziernik) w kad niedziele po 13 dniu miesica. Z roku na rok przybywa pielgrzymw, za najliczniej sanktuarium jest nawiedzane w dzie dorocznego odpustu – kadorazowo 13 maja.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019