FATIMSKI ODPUST...nie tylko 13 maja

Trzecim sanktuarium Ziemi Oleskiej po kościołach św. Anny w Oleśnie i św. Rocha w Grodzisku jest kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Kolonii Łomnickiej, wzniesiony w latach 1957 – 1963 pod kierunkiem Ks. prob. Antoniego Kaleji z Wysokiej w charakterze wotum dziękczynnego, za ocalenie mieszkańców wsi podczas II wojny światowej.

Już sam tytuł kościoła w tych czasach był cudem, bowiem w Polsce istniał niepisany zakaz nadawania takiego tytułu kościołom ze względu na treść objawień fatimskich.
Początkowo też wszystko przebiegało spokojnie. Tak było do 1981 roku.
W tymże roku „przybyła” do niego oryginalna figura Matki Bożej Fatimy. Ofiarodawcą cudownej figury okazał się Ryszard PRESTEL z parafii Ubstadt – Weiher, na terenie diecezji Freiburg w Niemczech. Pielgrzymując co roku do Fatimy i innych sanktuariów pragnął, aby w jego kościele parafialnym znalazła się figura Matki Bożej Fatimskiej. Ponieważ tamże znajdowała się już scena Wniebowzięcia NMP, ówczesny proboszcz parafii Ubstadt – Weiher – ks. Reinhold KLEIN, wcześniej w latach 1971 – 1979 pełniący urząd proboszcza w Wysokiej, zaproponował, aby figurę przekazać do kościoła w Kolonii Łomnickiej. Po otrzymaniu zawiadomienia o przesyłce z Lizbony Ks. Józef MROCHEŃ przywiózł wraz z Horstem POLLOKIEM figurę z Warszawy w maju. Po wielu perypetiach w maju związanych z odebraniem figury z Warszawy a potem z miejscem jej lokalizacji ( Ks. Kaleja chciał, aby trafiła do Olesna) 19 sierpnia przywieziono uroczyście figurę do kościoła w Kolonii Ł., gdzie odprawiono nabożeństwo wprowadzające, któremu przewodniczył O. Aleksander CHUDOBA SVD z klasztoru Werbistów z Bytomia.
Od tego czasu kościół w Kolonii Ł. stał się miejscem pielgrzymek na Nabożeństwa Fatimskie, celebrowane w okresie zimowym ( listopad – kwiecień ) każdego 13 dnia miesiąca a w okresie letnim ( maj – październik) w każdą niedziele po 13 dniu miesiąca. Z roku na rok przybywa pielgrzymów, zaś najliczniej sanktuarium jest nawiedzane w dzień dorocznego odpustu – każdorazowo 13 maja.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019