Historia objawie

Fatima, Loca do Cabeco 1916 rok - miejsce ukazania si Anioa Eucharystii.
ucja, Hiacynta i Franciszek mieszkali w Aljustrel 2 km od Fatimy. Dzieci wychowywane byy w gbokiej pobonoci. W kwietniu 1916 roku dzieci pasy trzod owiec w okolicy Loca do Cabeco. Zacz pada deszcz, dzieci schroniy si w grocie, w lasku oliwnym. Kiedy deszcz usta ukaza im si Anio, Boy wysannik, ktry powiedzia: „Nie bjcie si, jestem Anioem Pokoju, mdlcie si razem ze mn”. Uklknwszy, pochyli gow a do ziemi i kaza dzieciom powtrzy trzykrotnie sowa: „O Boe mj, wierz, wielbi, ufam i kocham Ci. W drugim objawieniu Anio mwi dzieciom o nieustannym ofiarowaniu modlitwy. W trzecim objawieniu dzieci zobaczyy Anioa trzymajcego kielich i Hosti, z ktrej spyway krople krwi do kielicha. Po odmwieniu modlitwy Anio wsta i zawarto kielicha da do wypicia Hiacyncie i Franciszkowi.

Rozwaajc sens objawie Anioa, mona napisa, e nie chodzio w nich jedynie o przygotowanie dzieci do spotka z Matk Bo. Istot byo podkrelenie znaczenia Eucharystii. Dzieci czuy si cakowicie „unicestwione i pochonite” przez to spotkanie z Chrystusem. To bya misja Anioa, a zarazem powoanie dzieci: ukazanie drogi witoci przez moc Eucharystii. Fatimski Anio pozwala mniema, i w niebie trwa nieustanna adoracja Najwitszego Sakramentu.
13 maja 1917 roku w Cova da Iria ukazaa si trojgu dzieciom – ucji, Hiacyncie i Franciszkowi Krlowa nieba. Podczas zabawy ujrzay one na bezchmurnym niebie byskawic. Bojc si burzy postanowiy wrci do domu. Zaczy schodzi ze zbocza, poganiajc owce, kiedy ujrzay drug byskawic, a za chwil na skalnym dbie Pani w biaej sukni, promieniejc wiatem janiejszym od soca. Pani powiedziaa do dzieci: „Nie lkajcie si, nic zego wam nie zrobi”. Peen mioci gos Pani stumi ich niepokj. „Skd Pani jest?”- zapytaa ucja. „Jestem z Nieba”.
Rozpocza si przedziwna rozmowa. „A czego Pani chce? „Przyszam was prosi, abycie przychodzili tu przez sze kolejnych miesicy, dnia trzynastego o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chc. Odmawiajcie kadego dnia raniec i znocie ochoczo wszystkie cierpienia, jakie na was Bg zele. To powiedziawszy, Matka Boa otworzya zoone dotd donie, a na dzieci spyno silne, tajemnicze wiato, ktre przenikno w gb ich dusz. „W tym wietle zobaczylimy samych siebie w Bogu, wyraniej ni w najlepszym zwierciadle”- powiedziaa pniej ucja. Pani polecia jeszcze dzieciom: „Odmawiajcie codziennie raniec, aby uzyska pokj dla wiata”. Potem uniosa si w stron wschodu i znikna w nieskoczonej odlegoci.

13 czerwca 1917 roku ucja, Franciszek i Hiacynta klczeli razem z innymi osobami, ktre przyszy do Cova da Iria. Po odmwieniu raca trjka dzieci ujrzaa nagle blask wiata, ktry wydawa si im byskawic i za chwil na skalnym dbie pojawia si Matka Boa, caa w bieli, tak samo jak w poprzednim objawieniu. Na pytanie ucji, czego sobie od nich yczy, odpowiedziaa: „Chc ucjo eby przysza tu 13 nastpnego miesica, by codziennie odmawiaa pi dziesitek raca w. i nauczya si czyta. Na prob dzieci, by ich Matka Boa zabraa do nieba, odpowiedziaa: Tak, Hiacynt i Franka wkrtce zabior, ale ty ucjo pozostaniesz tu jeszcze. Jezus chce posuy si tob, eby mnie kochano. Pragnie ustanowi naboestwo do mego Niepokalanego Serca.

W czasie spotkania z Matk Bo w lipcu ucja poprosia o cud, aby wszyscy uwierzyli, e prawdziwie si objawia. Pani rzeka: W padzierniku powiem wam kim jestem i czego dam. Uczyni te cud, by wszyscy mogli uwierzy. I dodaa: -Skadajcie z siebie ofiary, a kiedy bdziecie si umartwia, mwcie: „O Jezu, to z mioci ku Tobie, za nawrcenie grzesznikw i jako zadouczynienie za grzechy popenione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi”. Wymawiajc te ostatnie sowa, Pani ponownie otworzya donie, zlewajc na dzieci przenikajc jasno. I ukazaa im morze ognia, a w tym ogniu zanurzonych szatanw, dusze rozarzone do czerwonoci niby wgle, przezroczyste, czarne, brzowe w ksztatach ludzkich. Widzicie pieko – rzeka Pani –gdzie id dusze nieszczsnych grzesznikw. Aby ich ratowa, Bg pragnie ustanowi na wiecie naboestwo do mego Niepokalanego Serca. Jeli ludzie speni, co im polec, wiele dusz zostanie zbawionych i nastanie pokj.
Nastpnie Matka Boa przekazaa dzieciom kilka wanych informacji dotyczcych przyszoci. Powiedziaa :-Wojna (I wojna wiatowa) ma si ku kocowi. Ale jeeli ludzie nie przestan obraa Boga, inna, gorsza jeszcze wojna wybuchnie. Bdzie gd, przeladowanie Kocioa i Ojca witego. Aby temu zapobiec, przychodz prosi o powicenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i o Komuni w. zadouczynienia w pierwsze soboty miesica. Jeeli moich prb ludzie usuchaj Rosja nawrci si i nastanie pokj. Jeeli nie, rozsieje swe bdy po caym wiecie, wywoujc wojny i przeladowanie Kocioa. Ludzie dobrzy bd mczeni, Ojciec wity bdzie musia duo wycierpie, wiele narodw zostanie wyniszczonych. W kocu moje Niepokalane Serce zwyciy. Ojciec wity powici mi Rosj, ktra si nawrci i na pewien czas zapanuje pokj na ziemi. Nie mwcie tego nikomu, a dostaniecie pozwolenie.
Zblia si dzie 13 sierpnia. By nie dopuci dzieci do spotkania z Matk Bo, burmistrz wtrci je do wizienia.

13 sierpnia okoo godz. 12 wszyscy zobaczyli nagy blask wiata i co w rodzaju oboczka, ktry wolno szybowa i zatrzyma si nad drzewkiem w miejscu objawie, po czym podnis si i rozpyn w bkicie nieba. Tumy ludzi pady na kolana. Ziemia pokrya si rnymi barwami, jakby patkami kwiatw. Nikt nie wtpi, e Matka Boa przybya, ale nie znalaza dzieci i odesza, jednak w kilka dni pniej ukazaa im si w miejscowoci Valinhos i powiedziaa: Chc bycie nadal przychodziy do Cova da Iria i odmawiay raniec.

13 wrzenia tum ludzi ogarna zupena cisza i ujrzeli wietlist kul. Rado, przestrach i szczcie wypeniy serca obecnych. Podczas tego objawienia dzieci usyszay od Matki Boej sowa: W dalszym cigu odmawiajcie raniec, aby wojna si skoczya.
Wszyscy wyczekiwali cudu, jaki mia nastpi 13 padziernika. Caa droga od Fatimy do Cova da Iria bya zatoczona. Matka Boa ukazaa si w blasku mwic: „Pragn aby tutaj zbudowano kaplic na moj cze. Ja jestem Pani Raca. Po tych sowach otwara donie, z ktrych wystrzeliy promienie w kierunku chmur. W tym momencie ludzie zobaczyli, jak chmury rozdzieliy si i niby dwie olbrzymie zasony rozcigny na bok. Na czystym bkicie nieba ukazao si soce podobne do krka biaego ognia. Rozpocza si apokaliptyczna wizja. W czasie tego cudu dzieci miay inn wizj. Na niebie zobaczyy trzy obrazy, symbolizujce trzy czci raca: radosn, bolesn i chwalebn.
Cud soca zapocztkowa dalsze cuda ask, nawrce i uzdrowie, ktre trwaj w Fatimie po dzi dzie. W pobliu miejsca wydarze odnaleziono cudown wod, gdzie na wysokiej kolumnie stoi brzowa statua Najwitszego Serca Pana Jezusa z rkami uniesionymi do bogosawiestwa.
Objawienie Maryjne w Fatimie w 1917 roku nazwane jest najwikszym w naszych czasach, stanowicym niejako punkt odniesienia i promieniowania aski dla caego stulecia. Potwierdzaj to sowa Jana Pawa II, ktry powiedzia: „Sanktuarium fatimskie jest miejscem szczeglnym o niezwykej wartoci: niesie w sobie ordzie wane dla epoki, w ktrej yjemy.
Przybywam, aby raz jeszcze uklkn u stp Matki Boej Fatimskiej, dzikujc Jej za objawienia, ktrymi rozjania drogi ludzi i narodw, za cudowne dziea bogosawiestwa, ktrymi Wszechmocny napeni J – potn Ordowniczk.

Jan Pawe IIwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019