Kochani Przyjaciele Fatimy

Fatima - światło dla świata
Fatima - orędzie nadziei i ocalenia ludzkości
Fatima - oaza modlitwy całego świata

Ojciec Święty Jan Paweł II, krótko określa istotę Fatimskiego Sanktuarium: "Sanktuarium fatimskie jest miejscem szczególnym, o niezwykłej wartości: niesie w sobie orędzie ważne dla epoki, w której żyjemy (...) W 1917 r. tu, w Fatimie, Maryja z macierzyńską stanowczością wzywała całą ludzkość do nawrócenia i modlitwy. Po 80 latach zmieniło się wiele elementów w panoramie Europy i świata; w ciągu tego wieku, a zwłaszcza w ostatnich latach, byliśmy świadkami licznych doniosłych wydarzeń. Fatima, trwająca niezmiennie w milczącym słuchaniu głosu Boga, nadal jest stałym punktem odniesienia i wezwaniem do życia ewangelią (...) Z Cova da Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia, niosące nadzieję i pozwalające zrozumieć wydarzenia, które kształtują koniec drugiego tysiąclecia. światło to ma szczególne znaczenie (...)"

Światło fatimskiego orędzia zostało przeniesione do Polski w 1946 roku, (8.09.1946). Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze) W 1950 roku to fatimskie światło dotarło do Zakopanego - dzisiejszego Sanktuarium Fatimskiej Pani na Krzeptówkach (Księża Pallotyni). To światło fatimskie przynieśli księża Pallotyni, rozpoczynając tutaj swoją działalność. Przenieśli to światło przez trudny czas reżimu komunistycznego. Podejmując pracę rekolekcyjna w skali ogólnopolskiej, ewangelizowali wiernych w duchu orędzia Fatimskiego podejmując ciekawą inicjatywę: "rekolekcji różańca rodzinnego".

W 1961 roku księża Pallotyni otrzymują od Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Wyszyńskiego - figurę Matki Bożej Fatimskiej. Przyszła do Polski drogą dyplomatyczną. 11 października 1961 roku, obecny Ojciec Święty Jan Paweł II, ówczesny biskup krakowski, dokonał poświecenia statuy.
21 października 1987 roku, Ojciec Święty, w Rzymie na Placu św. Piotra dokonał koronacji tej figury.
13 maja 1981 roku - miał miejsce zamach na życie Ojca Świętego i cud uratowanego życia dzięki interwencji Boga, który posłużył się Swoją Matką, Piękną Panią z Fatimy. W pierwszych godzinach po zamachu, w czasie szturmu modlitewnego o zdrowie Ojca Świętego, zrodził się projekt naszego Kościoła - Pani Fatimskiej. Modląc się o zdrowie Ojca Świętego wierzyliśmy,że Bóg Go ocali, przywróci Kościołowi.
Taki był początek kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem: "votum wdzięczności za cud uratowanego życia Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku."

W marcu 1987 roku projekt kościoła został przedstawiony Ojcu Świętemu i otrzymał jego apostolskie błogosławieństwo. W czerwcu 1987 roku rozpoczęto jego budowę. Trzeba pamiętać, że był to pierwszy w Polsce kościół noszący ten niezwykły tytuł. 7 czerwca 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojego pobytu w Zakopanem przybywa do tutejszego Sanktuarium. Odprawił tutaj Mszę św. i konsekrował Kościół Matki Bożej Fatimskiej, w I sobotę miesiąca i w uroczystość Niepokalanego serca Maryi.
Dzisiejsze Sanktuarium Pani Fatimskiej na Krzeptówkach, to jeden z najstarszych ośrodków kultu fatimskiego w Polsce o zasięgu ogólnopolskim, i nie tylko. Przez fakt papieskiej koronacji Statuy Matki Bożej Fatimskiej i wizytę Ojca Świętego i konsekrację kościoła to Sanktuarium jest znane w Polsce, w Europie i na świecie.
Sanktuarium fatimskie na Krzeptówkach - to miejsce nieustannej modlitwy za Kościół i za Ojca Świętego. W roku 1997 tutejsze Sanktuarium nawiedziło około milion pielgrzymów. Fakt ten potwierdza jego aktualność i popularność. Polska - Polacy, są w szczególny sposób zobowiązani do modlitwy za Ojca Świętego. Po wizycie Ojca Świętego w Sanktuarium i po konsekracji kościoła liczba pielgrzymów stale wzrasta. Jest to znak nadziei, że Polacy są wierni Ojcu Świętemu, modlą się za Niego.

Drodzy Przyjaciele Fatimy!

Podajemy Wam kilka informacji z Sanktuarium, które mogą Was zainteresować. Z czasem będziemy podawać więcej informacji o życiu i o naszej pracy duszpasterskiej na rzecz Stolicy Apostolskiej i Ojca Świętego Jana Pawła II. Najserdeczniej Was zapraszamy do współpracy w zakresie "apostolatu fatimskiego". Przekażemy Wam wiele ciekawych informacji o Krucjacie Różańca Rodzinnego - wielkie dzieło apostolskie Matki Bożej Fatimskiej.
Zapraszamy Was też do codziennej modlitwy za Ojca Świętego.

Najserdeczniej Was pozdrawiam
Ksiądz Mirosław Drozdek SAC
Kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkachwykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019