Powiedz to pierwszy

On by mczyzn potnym, o dononym gosie i szorstkim sposobie bycie. Za ona - kobieta agodn i delikatn. Pobrali si. On dba, by niczego jej nie brakowao, a ona zajmowaa si domem i dziemi. Pniej dzieci dorosy, pozakaday wasne rodziny i odeszy. Historia, jakich wiele.

Lecz kiedy wszystkie dzieci byy ju urzdzone, kobieta stracia swj zwyky umiech, stawaa si coraz bardziej wta i blada. Nie moga ju je i w krtkim czasie przestaa podnosi si z ka.
Zmartwiony m umieci j w szpitalu.
Lecz chocia u jej wezgowia zbierali si najlepsi lekarze i specjalici, adnemu z nich nie udao si okreli, na co zachorowaa kobieta. Potrzsali tylko gowami.
Ostatni lekarz poprosi na stron ma i rzek:
- Omielibym si powiedzie, e po prostu... paska ona nie chce ju duej y...
Mczyzna w milczeniu usiad przy ku ony i uj j za rk. Bya to maa, drobna rczka, ktra zupenie gina w potnej doni mczyzny. Potem rzek zdecydowanie swym dononym gosem:
- Ty nie umrzesz!
- Dlaczego? - zapytaa kobieta lekko wzdychajc.
- Poniewa ja ci potrzebuj!
- To dlaczego wczeniej mi o tym nie powiedziae?
Od tej chwili stan zdrowia kobiety zacz si szybko poprawia. Dzisiaj czuj si doskonale. A lekarze i znani specjalici nadal zadaj sobie pytanie, jaka choroba j dotkna i c za wspaniae lekarstwo uzdrowio j w tak krtkim czasie.

Nigdy nie czekaj do jutra, by powiedzie komu, e go kochasz. Uczy to dzisiaj. Nie myl: "Moja mama, moje dzieci, moja ona lub m doskonale o tym wiedz". Mio to ycie. Istnieje kraina umarych i kraina ywych. Tym, co je rni, jest mio.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019