Kiedy Bg tworzy kobiet

Kiedy Bg tworzy kobiet, pracowa do pna szstego dnia.
Przechodzi obok Anio i zapyta:
“- Dlaczego powicasz tyle czasu wanie temu dzieu?”

Kiedy Bg tworzy kobiet, pracowa do pna szstego dnia.
Przechodzi obok Anio i zapyta:
“- Dlaczego powicasz tyle czasu wanie temu dzieu?” A Pan odpowiedzia:
“- Czy zauwaye wszystkie szczegy, jakie musz uwzgldni, eby j uksztatowa? Musi by zmywalna, cho nie zrobiona z plastyku, mie wicej ni 200 ruchomych czci, ktre maj by wymienialne i musi ona funkcjonowa na wszelkiego rodzaju poywieniu; musi by zdolna obj kilkoro dzieci na raz, przytuli tak, by uzdrowi co jest do uzdrowienia – od stuczonego kolana do zamanego serca, a to wszystko musi zrobi tylko dwiema rkami.”
Anio by pod wraeniem.
“- Tylko dwiema rkami... niemoliwe! I to jest model standardowy?! To zbyt wiele pracy jak na jeden dzie... Jutro dokoczysz.”
“- Nie bd czeka do jutra - powiedzia Pan - Jestem ju tak bliski ukoczenia tego dziea. Stanie si najmilsze mojemu sercu. Ona sama siebie leczy, kiedy zachoruje i potrafi pracowa 18 godzin dziennie.”
Anio podszed bliej i dotkn kobiety.
“- Ale uczynie j tak mikk, Panie.”
„- Jest mikka” - powiedzia Pan - lecz uczyniem j take siln. Nie wyobraasz sobie nawet, co potrafi znie i ile pokona.”
“- Czy ona potrafi myle?" - zapyta Anio.
Pan odpowiedzia:
“- Nie tylko potrafi ona myle, ale potrafi przekonywa i pertraktowa.”
Anio dotkn policzka kobiety...
“- Panie, zdaje si, e to dzieo przecieka! Zbyt duo naoye ciarw.”
“- Ona nie przecieka... To za” - poprawi Pan Anioa.
“- za? A co to takiego?” - zapyta Anio.
Pan odpowiedzia:
“- zy s jej sposobem wyraania smutku, wtpliwoci, mioci, samotnoci, cierpienia i dumy.”
To zrobio due wraenie na Aniele.
„- Panie, jeste geniuszem. Pomylae o wszystkim. Kobieta jest naprawd cudowna!”
„- Rzeczywicie jest! Kobieta posiada si, ktra zadziwia mczyzn. Potrafi ona radzi sobie z kopotami i dwiga cikie brzemi. Ma w sobie szczcie, mio i przekonania. Umiecha si, gdy chce jej si krzycze. piewa, gdy chce jej si paka, pacze, gdy jest szczliwa i mieje si, gdy si boi. Walczy o to, w co wierzy.
Sprzeciwia si niesprawiedliwoci. Nie akceptuje „nie” jako odpowiedzi, kiedy widzi lepsze rozwizanie. Daje z siebie wszystko, eby jej rodzinie dobrze si wiodo. Zabiera swoj przyjacik do lekarza, kiedy si o ni martwi. Jej mio jest bezwarunkowa. Pacze, kiedy jej dzieci odnosz sukces. Jest szczliwa, kiedy wiedzie si jej przyjacioom. Cieszy si, kiedy syszy o narodzinach czy weselu. Boli j serce, kiedy umiera kto z rodziny lub bliski przyjaciel. Ale znajduje si, by y dalej. Wie, e pocaunek i przytulenie mog uzdrowi zamane serce. Ma tylko jedn wad...
Zapomina, ile jest warta...“wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019