Aborcja

Zmartwiona kobieta udaa si do ginekologa i powiedziaa:

"Doktorze, mam powany problem i bardzo potrzebuje twojej pomocy! Moje dziecko nie ma nawet 1 roku, aja jestem ponownie w ciy. Nie chc mie dzieci w tak maym odstpie czasu. "
Tak wic lekarz powiedzia: "Ok, a co chcesz, abym czyni?"
Powiedziaa: "Chc, eby zakoczy moj ci i licz z tym na twoj pomoc."
Lekarz pomyla troch i po chwili milczenia powiedzia do pani: "Myl, e lepszym rozwizaniem dla tego problemu, jest to mniej niebezpieczne dla Ciebie. "
Umiechna si, mylc, e lekarz zamierza przyj jej prob.
Nastpnie kontynuowa: "Widzisz, aby nie musiaa zajmowa si 2 dzieci w tym samym czasie zabij to jedno, ktre trzymasz w ramionach. W ten sposb bdziesz moga odpocz troch, zanim narodzi si drugie. Jeli mamy zamiar zabi jedno z nich, to nie ma znaczenia, ktre to jest. Nie byoby ryzyka dla ciaa jeli wybierzesz to, ktre trzymasz w ramionach. "
Ta pani przerazia si i powiedziaa: "aden lekarz! Jakie straszne! Zabicie dziecka to przestpstwo! "
"Zgadzam si", odpowiedzia doktor. "Ale wydajesz si skania ku temu rozwizaniu, wic pomylaem, e moe to najlepsze wyjcie."
Doktor umiechn si, wiedzc, e mia ju za sob punkt.
Przekona matk, e nie ma rnicy w zabiciu dziecka, ktre ju si narodzio a takimi, ktre jest jeszcze w onie matki. Przestpstwo jest takie samo!
Razem moemy zaoszczdzi cenne ycie!
Mio mwi: "Powicenie siebie dla dobra drugiej osoby." Aborcja mwi: "Powicenie drugiej osoby, dla dobra samego siebie."wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019