Osio

Pewnego dnia osio farmera wpad do gbokiej studni. Zwierz krzyczao aonie godzinami, podczas gdy farmer zastanawia si, co zrobi.

W kocu zdecydowa: zwierz i tak jest stare, a studni i tak trzeba ju zasypa. Nie warto wic wyciga z niej osa.
Zwoa wszystkich swoich ssiadw do pomocy. Wzili opaty i zaczli zasypywa studni mieciami i ziemi. Pocztkowo osio zacz krzycze przeraony. Nagle, ku zdumieniu wszystkich, uspokoi si. Kilka opat pniej farmer zajrza do studni i zdumia si tym, co ujrza: za kadym razem, kiedy kolejna porcja mieci spadaa na oli grzbiet, ten robi co niesamowitego, otrzsa si i wspina o krok ku grze. W miar, jak ssiedzi farmera sypali mieci i ziemi na zwierz, ono otrzepywao si i wspinao o kolejny krok. Niebawem, wszyscy ze zdumieniem zobaczyli, jak osio przekracza wrb studni i szczliwy oddala si truchtem.
ycie bdzie zasypywa Was mieciami, kadym rodzajem brudw. I jest tylko jeden sposb, eby wydosta si z doka. Po prostu trzeba otrzsn si i zrobi krok w gr. Kady taki strznity kopot, to jeden stopie ku wolnoci. Moemy wydosta si z najgbszych tarapatw, jeli si nie zatrzymamy, jeli si nie poddamy!
Otrznij si wic i wejd na kolejny stopie.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019