Restauracja oferuje zniżki dla modlących się przed posiłkiem

Trudno w to uwierzyć, ale to prawda: w USA Karolinie Północnej jest restauracja, która oferuje bardzo oryginalny rodzaj zniżki. Zjesz posiłek 15% tańszy, jeżeli pomodlisz się przed jedzeniem!

„Mary’s Gourmet Diner” w Winston-Salem, restauracja której właścicielem Mary Haglund potwierdziła dla prasy, że faktycznie oferuje taki rabat już od około czterech lat. Nie wykorzystywała tego jednak do reklamy i nie nagłaśniała, bo nie postępuje tak dla rozgłosu, lecz z powodu własnych przekonań. Wyjaśniła, że rabat ten nie jest związany z żadną przynależnością religijną i nie jest ogłaszany publicznie, lecz jest w gestii kelnerów. Jeżeli kelner zauważy modlitwę, a nie ma gwarancji, że zawsze ją zauważa, klient dowiaduje się że dostał taki rabat w momencie opłacania rachunku.
Właścicielka restauracji mówi, że na pomysł rabatu wpadła oglądając jak pięknie niektóre osoby potrafią dziękować Bogu za Jego dary. Kiedy oglądała czyniących „dziękczynienie”, dotykało to głęboko jej serca. To tak mało, taka chwila wdzięczności za talerz jedzenia, ale jest to wspaniałe świadectwo dla innych. Podziękować choćby za to, że mamy jedzenie. A nie wszyscy je mają.
Ta zniżka za publiczną modlitwę zwróciła uwagę chrześcijańskiej stacji radiowej Z88.3, która zamieściła zdjęcie rachunku, z uwzględnionym rabatem na swojej stronie facebook. Teraz ta nieduża restauracja przeżywa prawdziwe oblężenie.
Przykładowe katolickie modlitwy:
Przed posiłkiem:
- Pobłogosław Panie Boże nas, ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
- Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, za te dary, które z Twej dobroci spożywać mamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
- Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, bądź pochwalon za to, co nam dajesz. Amen.

Po posiłku:
- Chwalimy Cię Panie i dziękujemy za ten posiłek, dar Twojej dobroci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
- Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
- Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Cię Panie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019