Restauracja oferuje zniki dla modlcych si przed posikiem

Trudno w to uwierzy, ale to prawda: w USA Karolinie Pnocnej jest restauracja, ktra oferuje bardzo oryginalny rodzaj zniki. Zjesz posiek 15% taszy, jeeli pomodlisz si przed jedzeniem!

„Mary’s Gourmet Diner” w Winston-Salem, restauracja ktrej wacicielem Mary Haglund potwierdzia dla prasy, e faktycznie oferuje taki rabat ju od okoo czterech lat. Nie wykorzystywaa tego jednak do reklamy i nie naganiaa, bo nie postpuje tak dla rozgosu, lecz z powodu wasnych przekona. Wyjania, e rabat ten nie jest zwizany z adn przynalenoci religijn i nie jest ogaszany publicznie, lecz jest w gestii kelnerw. Jeeli kelner zauway modlitw, a nie ma gwarancji, e zawsze j zauwaa, klient dowiaduje si e dosta taki rabat w momencie opacania rachunku.
Wacicielka restauracji mwi, e na pomys rabatu wpada ogldajc jak piknie niektre osoby potrafi dzikowa Bogu za Jego dary. Kiedy ogldaa czynicych „dzikczynienie”, dotykao to gboko jej serca. To tak mao, taka chwila wdzicznoci za talerz jedzenia, ale jest to wspaniae wiadectwo dla innych. Podzikowa choby za to, e mamy jedzenie. A nie wszyscy je maj.
Ta znika za publiczn modlitw zwrcia uwag chrzecijaskiej stacji radiowej Z88.3, ktra zamiecia zdjcie rachunku, z uwzgldnionym rabatem na swojej stronie facebook. Teraz ta niedua restauracja przeywa prawdziwe oblenie.
Przykadowe katolickie modlitwy:
Przed posikiem:
- Pobogosaw Panie Boe nas, ten posiek, tych, ktrzy go przygotowali i naucz nas dzieli si chlebem i radoci ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
- Bd pochwalony, Panie Boe nasz, za te dary, ktre z Twej dobroci spoywa mamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
- Boe, dziki Ci skadamy za to, co poywa mamy. Ty nas ywi nie przestajesz, bd pochwalon za to, co nam dajesz. Amen.

Po posiku:
- Chwalimy Ci Panie i dzikujemy za ten posiek, dar Twojej dobroci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
- Dzikujemy Ci, Boe, za te dary, ktremy z dobroci Twojej poywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
- Za ten posiek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Ci Panie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019