Rozkład jazdy, dla... ...podróżujących w stronę NIEBA!!!

Odjazd - nie znacie dnia ani godziny. Przyjazd - zależny od nas samych. Ceny biletów - życie święte, wypełnianie rad ewangelicznych, pokuta, ufność Bogu, modlitwa, post, jałmużna, przestrzeganie przykazań Bożych, wypełnianie obowiązków. Dla spóźnialskich - specjalny pociąg ratunkowy - pojednanie w godzinę śmierci. Ze względu na rygorystyczne godziny odjazdu nie polecamy - można nie zdążyć.

Uwaga... - Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej jest nieważny. - Bilety są ważne tylko w jedną stronę. powrotnych biletów nie wydaje się. - Nie radzimy wyjazdów w celach wycieczkowych. Zbyt wiele można stracić. - Uprasza się aby podróżni nie zabierali ze sobą zbędnego bagażu, bo mogą nie zdążyć albo będą musieli czekać w czyśćcowej poczekalni bagażu, aż zostaną od niego uwolnieni. - Podczas podróży dozwolone jest przechodzenie z klasy niższej do wyższej; w drugą stronę jest to surowo zabronione. Trzeba o tym pomyśleć podczas kupowania biletów. - WSZYSTKIM PASAŻEROM ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ PODRÓŻY -wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019